Banská Štiavnica

Banská Štiavnica

Na strednom Slovensku existuje legenda datujúca sa do XII. storočia. Starý muž, pasúci svoje kozy v údolí na úpätí Štiavnických vrchov, uvidel na skale podivné jašterice. Jedna z nich bola strieborná, druhá zlata. Pastier odsunul kameň a našiel pod ním nugety zlata a striebra — drahé kovy – slávneho baníckeho mesta Banská Štiavnica. Bývalé priemyselné centrum Rakúska-uhorska, sa dnes stalo ideálnou dovolenkovou destináciou, priťahuje turistov svojou krásnou prírodou a očarujúce architektúry.  

Trochu histórie

Mesto Banská Štiavnica, ktoré sa nachádza 180 km Severo-Východne od Bratislavy, vzniklo na mieste pôvodnej Keltskej osady. V II. storočí pred naším letopočtom boli staroveké kmene zapojené v dobývaní a ťažbe rudy z podzemia. Túto skutočnosť potvrdzujú aj archeologické nálezy — strieborné a 16,5-gram mince – biatec nachádzané v blízkosti mesta Zvolen. (biateky, mince biatekovej skupiny, bratislavský typ, bratislavské keltské mince alebo aj mincovníctvo Veľkobójov je skupina keltských mincí. Môže ísť o veľkú striebornú keltskú (bójsku) mincu, s hmotnosťou 16,5 – 17 g a s častým nápisom BIATEC, asi meno keltského kniežaťa.)

Banska Stiavnica

V roku 1156 bola Banská Štiavnica po prvýkrát spomínaná v dokumente ako terra banensium («banícka zem»), s jej bohatými ložiskami striebra a zlata. Po 82 rokoch dostala osada od uhorského kráľa Belu IV. štatút slobodného mesta, začalo sa aktívne presídľovanie baníkov zo Saska a Tirolska. 

V XVII storočí mesto vystúpilo na vrchol svojej slávy. Objavili sa v ňom výskumné, vedecké a vzdelávacie inštitúcie na rozvoj banského podnikania. V roku 1627 sa začal pri ťažbe používať pušný prach, čo výrazne urýchlilo drvenie hornín. V roku 1735 v Banskej Štiavnici bola otvorená prvá v Rakúsko-uhorská banská škola, a po 27 rokoch, Banícka, resp. Banská Akadémia, založená uznesením vlády Cisárovnej Márie Terézie.  

Ťažba nerastných surovín poklesla v devätnástom storočí. Posledná ťažobná činnosť bola ukončená v roku 1994. Rok predtým bola Banská Štiavnica a jej okolie, zaradená do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. A v roku 2017 poskytlo Spoločenstvo Evanjelických kostolov mestu titul  «Európske Mesto reformácie».

Slávne mestské objekty

Obklopené horami, malebné mesto, ktoré sa v minulosti tešilo záštite Rakúsko-uhorských panovníkov, a dnes je plné stredovekého čara. Tu v Barokových domoch po boku Gotických kostolov, a hornatej krajiny dávajú miestnym uliciam bizarné podoby.

Turistické trasy v Banskej Štiavnici tradične začínajú na Námestí svätej Trojice, založenom v XVI. storočí. Jeho ústredným bodom je mramorový Morový stĺp, postavený v roku 1764 ako symbol víťazstva nad morovou epidémiou, ktorej padli za obeť státisíce obyvateľov. 

Banska Stiavnica

Centrálnu časť mesta tvoria Renesančné a Gotické budovy — bývalé majetky bohatých mešťanov a majiteľov baní. Jednou z najvýznamnejších architektonických pamiatok je Žemberovský dom z XIX. storočia. V tomto trojpodlažnom dome s klasickou fasádou boli prednáškové miestnosti Baníckej a lesníckej Akadémie, teraz je v ňom daňový úrad, radnica a kino. 

Ďalšie znamenitá budova sa nachádza na križovatke Námestia Svätej Trojice a Radničnom námestí je ňou Fritzov dom. Nádherný Renesančný kaštieľ, ktorého kamenné priečelie je zdobené pilastrami a zložitými grafitovými nástennými maľbami, dnes vlastní dokumenty Slovenského banského archívu. 

Radnica

Radnica

Radničná veža, ktorá sa týči v historickom centre Banskej Štiavnice, je viditeľná z diaľky. Dom zasadnutí Mestskej Rady, prestavaný z jedno podlažného Gotického kaštieľa zo XIV. storočia, má dva zaujímavé detaily. Hlavný vchod je zo zadnej časti budovy a dlhá – minútová ručička hodín ukazuje hodiny a malá naopak minúty. Podľa povesti sa na tomto netradičnom riešení uzniesli banskoštiavnickí radní páni, ktorí postrehli, že hodina je dlhšia ako minúta, a usúdili, že by jej mala zákonite patriť i dlhšia z dvojice hodinových ručičiek. Vo vnútri budovy sú pozoruhodné, konferenčná miestnosť, ktorej strop je zdobený Barokovými freskami. V suterénnych priestoroch radnice bola v minulosti mestská väznica.

Súčasný vzhľad získala Radnica následkom globálnej rekonštrukcie v roku 1788. Bohužiaľ, do dnešného dňa sa nezachovala vedľajšia budova kaplnky svätej Anny. Na jej mieste, je teraz súsošie Panny Márie.

Adresa: Radničné námestie 39/19, Banská Štiavnica, Slovakia

GPS: N 48°27’31.5″  E 18°53’32.5″

Banská Štiavnica

Evanjelický A.V. kostol

Evangelic church

Pre mnoho storočí, bola Banská Štiavnica mestom, v ktorom dominoval Protestantizmus. Ale v krajine, kde dominujú Katolíci, Luteráni nemali právo stavať svoj vlastný chrám. Takúto možnosť len na konci XVIII storočia. V roku 1796, sa na Radničnom námestí objavil prvý Evanjelický Kostol, postavený na základe projektu Viedenského architekta J. Tallera.

Vzhľad Kostola bol adaptovaný na architektúru okolitých budov. Domyslieť si, že stojíte pred Kostolom, môžete len podľa zvýšenej o kríž silnej kupole. Interiér je tiež odlišný od bohatých interiérov Katolíckych bazilík — nie sú tu ozdobné lišty, mramorové stĺpy a množstvo sôch. Hlavnou výzdobou eliptických lodí je Barokový organ z roku 1797, práca Bratislavského majstra Valentína Arnolda. 

Adresa: Radničné námestie 106, Banská Štiavnica, Slovakia

GPS: N 48°27’31.1″  E 18°53’34.2″

Banská Štiavnica

web: https://www.ecav.sk

Kalvária

kalvária

Slovo «Kalvária» (krížová cesta) sa v Katolíckom svete označujú nachádzajúce na výšine posvätné budovy — miesta, ktoré napodobňujú cestu Spasiteľa na Kalvárii. Jedna z najkrajších Kalvárií Starého sveta sa nachádza v Banskej Štiavnici. Iniciátor výstavby, ktorá začala v roku 1744, bol Jezuita, otec Franztišek Perger.

Po siedmich rokoch sa na kopci, Scharffenberg (Ostrý vrch) objavil náboženský architektonický komplex, ktorý sa stal obľúbeným pútnickým miestom. Súčasťou Banskoštiavnickej Kalvárie sú tri chrámy, sochárske kompozície predstavujúce výjavy z ukrižovania Ježiša a siedmich bolestí Panny Márie,”boží hrob”, “Temnica” a 17 kaplniek, zdobených bas-reliéfmi s obrazmi z poslednej pozemskej púti Ježiša Krista. 

V roku 2007, bola Kalvária zaradená v zozname 100 naj-ohrozenejších pamiatok sveta a hrozil jej zánik. V roku 2008 začala rekonštrukcia, ktorú organizovali dobrovoľníci. 

 

Adresa: Pod Kalváriou, Banská Štiavnica, Slovakia

GPS: N 48°27’41.3″  E 18°54’50.7″

Banská Štiavnica

web: http://www.kalvaria.org

Piargska brána

piargska brána

V polovici XVI. storočia v časoch víťazného ťaženia Osmanskej armády, vznikali okolo mesta masívne obranné stavby, ktoré chránili osady uhorského Kráľovstva od nepriateľov. Výnimkou nebola ani Banská Štiavnica. V roku 1554 okolo baníckeho mesta vyrástol veniec zdvojených pevnostných stien s piatimi bránami. Až do súčasnosti sa zachovali len niektoré z nich, Piargská brána bola navrhnutá tak, aby blokovala vstup do opevnených územia z Levíc.

Pôvodne Piargské brány tvorila hranolová veža s priechodom v úrovni prvého poschodia z dolnej chodby. Z každej strany boli chránené drevenými baštami, z ktorých iba Západná ostala na svojom historickom mieste. Východná Bašta bola zničené počas bojov Druhej svetovej vojny, Južnú a Severnú môžete nájsť v obci Hodruša-Hámre, a Štiavnické bane.

Adresa: Jozefa Karola Hella 406/4, Banská Štiavnica, Slovakia

GPS: N 48°27’19.9″  E 18°53’35.9″

Banská Štiavnica

Klopačka

klopačka

Pokrytá zaujímavou šindľovou strechou, dvojpodlažná budova, postavená v roku 1681, pripomínajúca drobnou vežičkou, so zvukovými otvormi, kostol, avšak, s náboženskou témou, táto Renesančno-Baroková Klopačka, nemá nič spoločné. V stredoveku tu bolo umiestnené zariadenie – osobitne upravená prenosná drevená doska, na ktorú sa o 2:30 ráno klopaním oznamoval baníkom čas fárania. Klopanie sa ozývalo aj pri sviatočných príležitostiach, baníckych slávnostiach, zrazoch, ale i pri pohreboch a požiaroch. 

Dnes je pod strechou s vežičkou umiestnená kaviareň Čajovňa Klopačka. V relaxačnej atmosfére sa milovníci čaju môžu vybrať, jednu z 150 prezentovaných odrôd ich obľúbeného nápoja. Nájdu si tu to svoje aj tí, ktorí neodmietnu Orientálne kávy, voňavé arabské elixíry a voňavú Shishu. 

Adresa Andreja Sládkoviča 58/7, Banská Štiavnica, Slovakia

GPS: N 48°27’28.1″  E 18°53’32.4″

Banská Štiavnica

Akadémia a botanická záhrada

botanical gardens

V roku 1762 bola na príkaz Rakúskej Cisárovnej Márie Terézie v Banskej Štiavnici otvorená prvá na svete technická Univerzita — Banícka (Banská) Akadémia v roku 1846 bola spojená s Lesníckou Akadémiou. Steny jednej z najznámejších Alma mater, ktorá vychovala približne 10.000 odborníkov, ktorí pracovali a pracujú v hutníckom, baníctvo a lesníctvo priemysel Európy, toho veľa pamätajú. V vzdelávací komplex pozostáva z 11 budov, v roku 1961, uvedených v zozname kultúrnych lokalít UNESCO. 

Vedľa Akadémie sa nachádza Botanická záhrada, založená s cieľom naučiť študentov fakulty lesného hospodárstva odbornú starostlivosť o lesné porasty. V polovici devätnásteho storočia, v zelenom Parku vysadili viac ako 200 zástupcov svetovej fauny, medzi nimi exotické Libanonské cédre a obrie Savero Americké sekvoje. 

Adresa: Akademická 349/24, Banská Štiavnica, Slovakia

GPS: N 48°27’36.2″  E 18°53’54.0″

Banská Štiavnica

Belházyovský dom

belhazyovsky dom

Belházyovský dom je považovaný za jedinečnú architektonickú pamiatku z rovnomenného okresu a Banskobystrickom okraja Strednej časti Slovenska.

Je jednou z najkrajších renesančných budov v meste. Vo svojej pôvodnej podobe, to bolo priestranné rodinné sídlo. Meštiansky dom bol neskôr prenajatý miestnej banskej Akadémii. Teraz tri-príbeh komplex previesť staré Gotické budovy, kombinujúci Renesančný a Barokový. Jeden z nich v trinástom storočí, boli uložené pod zemou presunúť na najbližší bane. Jej majiteľ, cez napojenie na banskú štôlňu z 13. storočia dozeral na proces ťažby rúd.

Súčasný vzhľad budovy  – je výsledkom:

  1. veľkou prestavbou dvoch pôvodných domov z prelomu 14. a 15. storočia.
  2. modernizáciou na príkaz Jána Belházyho, kedy bola vykonaná baroková prestavba, pri-stavaná arkádová chodba. Touto prestavbou bola prestavaná do dnešnej podoby a vznikla jedinečná architektonická pamiatka, integrujuca v sebe prvky renesančného a barokového slohu. в восемнадцатом веке.

Dom bol po niekoľko storočí používaný ako chemická a fyzikálna katedra, a taktiež banská škola. Hostí mesta a regiónu láka svojou neobvyklou fasádou. Tu je príklad ideálneho stelesnenia prísnej funkčnosti v kombinácie so slávnostným, život potvrdzujúcimi “znakmi” architektúry z obdobia Renesancie a romantizmu.  

Adresa: Andreja Sládkoviča 51/1, Banská Štiavnica, Slovakia

GPS: N 48°27’30.0″  E 18°53’28.0″

Banská Štiavnica

Zámky a múzeá 

Starý Zámok

Nový Zámok

Slovenské banské múzeum

Berggericht

Glanzenberg

Banka Lásky

Kammerhof

Zaujímavosti v okolí

Schopnosť prilákať turistov majú nielen pamiatky Banskej Štiavnice. V bezprostrednej blízkosti mesta, sú miesta, ktoré môžu rovnako zaujať nadšencov histórie aj fanúšikov aktívneho oddych a voľnočasových aktivít. 

Lyžiarske stredisko rezortu Salamandra

Sklené Teplice

Kaštieľ Svätý Anton

Možno Vás zaujme

Pridať komentár