Berggericht

Berggericht

Múzeum vystavuje asi štyri stovky rôznych minerálov z rôznych častí sveta, kategorizované v aktuálnom taxonomickom systéme. Dôraz je kladený na minerály zo Slovenska. Kritérium separácie minerálov v príslušných triedach – chemické zloženie a vnútornú štruktúru. 

Vzácne exponáty

V zriedkavých nálezoch nájdete, napríklad vzorky hessitu z oblasti Bote v Rumunsku, Stephanit a Polybazit z Hodruše, Pharmacosiderit od mesta Nová Baňa. Je to nepriehľadný minerál s kovovým leskom.

 • Hessit, tiež známy ako telúrové striebro, zriedkavo sa vyskytujúci Minerál z triedy “sulfidy a Sulfo solí” s chemickým zložením α-Ag2Te, a preto je striebro chemicky telluride.
 • Stephanit vytvára krátke prizmatické alebo tabuľkovité kryštály, niekedy zdvojčatené. Tento minerál však môže mať aj celistvý habitus. Typický stefanit má železnočiernu farbu a čierny vryp.
 • Polybazit je minerál kryštalizujúci v monoklinickej sústave, chemicky komplexný sulfid striebra, medi a antimónu – (Ag,Cu)16Sb2S11
 • Pharmacosiderit  Na2CO3 V/B.01-50 Monoklinická sústava Natrium-farmakosiderit / Sodium-pharmacosiderit (Na,K)2Fe3+4(AsO4)3(OH)5·7H2O VII/D.47-30 Kubická sústava Natrium-meta-autunit

Minerály zo Slovenska

Berggericht

Príklady minerálov:

 • Hodrušit (Hodrushit, Hodrusit) Rn 1969-025 Hoelit G 1922 Hoganit A 2001-029 Hogarthit),
 • Euchroit – minerál kryštalizujúci v rombickej sústave, chemicky trihydrát zásaditého arzeničnanu meďnatého – Cu2(AsO4)(OH)·3H2O.
 • Libethenit je minerál kryštalizujúci v rombickej sústave, chemicky hydroxofosforečnan meďnatý – Cu2(PO4)(OH). Prvýkrát bol opísaný v Ľubietovej (nem. názov Libethen) pri Banskej Bystrici, podľa čoho dostal aj meno. Minerál pomenoval v roku 1823 August Breithaupt.
 • Mrázekit (z Ľubietovej) je zriedkavo sa vyskytujúci Minerál z triedyminerálov “fosfátov, arzenátov, a vanadátov”. Kryštalizuje v monoclinic crystal systém s chemickým zložením Bi2Cu3[O|OH|PO4]2·2H2O[1], je vodu-obsahujúci bizmuto-meď-fosfát s kyslíkatý s hydroxidovými iónmi.
 • Guerit (z Vigľašskej Huty),
 • Tetradimit (z Zúbkova) minerál kryštalizujúci v trigonálnej sústave, chemicky sulfid-telurid bizmutitý – Bi2Te2S. Patrí do trigonálno hexagonálno-skalenoedárnej skupiny.
 • Železná ruda (z Železníka). Kde je Železník vedeli v minulosti aj na cisárskom dvore vo Viedni. Už pred mnohými storočiami tam ťažili kvalitnú železnú rudu – prvá písomná zmienka o ťažbe síce pochádza z roku 1570, no na základe nálezov trosiek v zemných pieckach sa predpokladá, že ťažba sa začala už v 2. storočí pred naším letopočtom.
 • Hnedý kremeň a ametyst z Banskej Štiavnice – jedinečný symboly mesta. Nie je náhoda, že boli vybrané do časti loga chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. минералов:

Štôlňa Michal

Berggericht

Z dvora vedie tunel, teraz prispôsobený ako pivnica. Jeho hlavná vetva nie je k dispozícii na obhliadky. Vo verejnosti prístupnej časti môžete vidieť, vozíky a iné banské zariadenia, ako aj predajňu Suvenírov.  

V suteréne budove Berggericht je informačné centrum Banskej Štiavnice a Slovenské Banské Múzeum

 

Logo Slovak Mining Museum

Adresa: Nám. sv. Trojice 10/6, Banská Štiavnica, Slovakia

GPS: N 48°27’34.7″  E 18°53’34.3″

Berggericht

Otvorené: máj-september: od pondelka do nedele od 9:00 do 17:00; október-apríl: od stredy do nedele od 8:00 do 16:00

Cena vstupu: dospelí – 3€; deti, študenti s dôchodcovia  – 1€

web: https://www.muzeumbs.sk

Možno Vás zaujme

Pridať komentár