Bratislavské korunovácie – ponorenie sa do minulosti

Bratislavské korunovácie

Bratislavské korunovačné dni 2020 – Bratislava

 

Bratislavské korunovácie – organizácia slávnostných podujatí, spojených s niekoľkými po sebe nasledujúcimi historickými korunováciami Uhorských panovníkov. 

Slávnostné obrady sa konali v stredovekom meste Pozsony (dnešná Bratislava). 

Časové obdobie – počnúc rokom 1563 až po 1830. 

Dôvodom boli turecké vojny, ktoré prinútili hľadať bezpečnejšie administratívne a náboženské centrum pre uhorskú kráľovskú dynastiu a krajinu.

Bratislava sa vďaka svojej ideálnej geografickej polohe v blízkosti dvoch stredovekých hlavných miest Budína a Viedne stala novým korunovačným mestom a zažila vrcholné obdobie kultúrnej, obchodnej a architektonickej výstavby. Práve tu fungoval parlament a všetky ďalšie dôležité inštitúcie. 

Organizácia korunováčných osláv v súčasnosti

Bratislavské korunovácie

Nové Bratislavské korunovačné slávnosti (oficiálny názov slávnostného festivalu) prvýkrát zorganizovali mešťania v roku 2003.

Miesto konania – hlavné mesto Slovenska, Bratislava. Čas – v posledných dňoch júna. 

Hlavným cieľom festivalu je pravidelná a slávnostná reprodukcia slávnych historických udalostí, ktoré sa konali v meste od druhej polovice šestnásteho storočia, do tridsiatych rokov devätnásteho storočia. Počas pomerne dlhého obdobia bolo v rôznych obdobiach korunovaných v katolíckom kostole Svätého Martina desať kráľov, jedna kráľovná a sedem manželiek kráľov. 

Bratislavská korunovácia je v súčasnosti zaradená do zoznamu najpopulárnejších a najžiadanejších festivalových udalostí, ktoré sa hlučne, žiarivo a zábavne organizujú v strednej časti Európy. Práve ich nazývajú ústrednou udalosťou v rámci organizácie festivalu s názvom «Bratislavské kultúrne leto»

Bratislavské korunovácie

Čas konania festivalu je na vrchole letnej turistickej sezóny, kedy prichádza do Bratislavy mnoho hostí a turistov. Napríklad jedna z korunovácií bola venovaná slávnej cisárovnej Márii Terézii. Historici a súčasníci zaznamenali túto mimoriadnu udalosť 26. júna 1741. 

Kostýmové predstavenie

Organizátori festivalu pozývajú na oslavy niekoľko stoviek hercov z profesionálnych a amatérskych súborov. Bratislava sa stáva pôvodným stredovekým mestom s desiatkami rôznych predstavení, s bohatým otvoreným veľtrhom, fascinujúcim hľadaním pokladov kráľovskej pokladnice a rytierskou oddanosťou Rádu Zlatého ostrohy. 

História osláv

Bratislavské korunovácie

Prvých sedem rokov, zapadala výrazná udalosť letnej turistickej sezóny, do dvoch dní intenzívneho sviatočného rozruchu. Počas tejto doby sa rozsah podujatia výrazne rozšíril. Už v roku 2010 trval festival štyri dni. Konferencia „Šanca pre Európu bez chudoby“ sa uskutočnila na konferencii a ako súčasť všeobecného podujatia sa konala akcia „Kráľovský pár navštívi dedinu Chorvátsky Grob“. Ako pocta Chorvátom žijúcim v okolí Bratislavy od nepamäti.

Slávnostná korunovácia konajúca sa v Bratislave každý rok je vždy venovaná konkrétnej historickej korunovácii.
Napríklad minuloročná bola venovaná na trón nastúpenej v roku 1808 Márii Ludovike Modenskej (* 14. december 1787, Monza – † 7. apríl 1816, Verona) rakúskej arcivojvodkyňi, lombardskej veľkovojvodkyňi, rakúskej cisárovnej, českej a uhorskej (od r. 1808) kráľovnej, najmladšej dcére veľkovojvodu Ferdinanda Karola Habsburského, generálneho guvernéra rakúskeho Lombardska, a Márie Beatrix d´Este, tretia manželka rakúskeho cisára Františka I.)
Korunovácia v tomto roku bude venovaná Karolíne Auguste Bavorskej (* 8. február 1792, Mannheim – † 9. február 1873, Viedeň) bola bavorskou princeznou z rodu Wittelsbachovcov, rakúskou cisárovnou, českou a uhorskou kráľovnou (korunovácia r. 1825) , dcérou neskoršieho bavorského kráľa Maximiliána Jozefa I. a jeho prvej manželky Wilhelminy Augusty Hesensko-darmstadtskej, štvrtou manželkou rakúskeho cisára Františka I. (1825).). 

Pre úlohu kráľa alebo kráľovnej sú umelci starostlivo vyberaní. Korunovácie sa reprodukujú presne podľa chronológie (1563 – 1830).

Bratislavské korunovácie

Miesto pre slávnostnú ceremóniu a veselicu: 

  1. Katedrála svätého Martina – od 2003 do 2006.
  2. Ulice a námestia hlavného mesta Slovenska Bratislavy – od 2007.

Zmena lokácie bola spojená s potrebou výrazne rozšíriť publikum a so schopnosťou prilákať veľký potenciál hostí a turistov. 

2007 

Realizácia osláv na Hlavnom námestí. 

2008 

Rozšírenie festivalového rámca vďaka potenciálu zóny Hlavného a Hvezdoslavovho námestia. Р

2010 

Slúžilo ako miesto konania Hvezdoslavovo námestie (pozrite si Historickú budovu SND).

Sviatok kráľov a kráľovien 

Bratislavské korunovácie

Oslavy začínajú pompéznym korunovačným sprievodom. Miesto zrazu – Bratislavský hrad. Odtiaľ sa kolóna ľudí v antických kostýmoch presúva do ulíc Bratislavy a do štvrtí Starého Mesta. Sprievod pozostáva z peších hercov a hercov na koňoch, zobrazujúcich členov kráľovských a aristokratických rodín. 

Každý korunovačný obrad je reprodukciou pôvodnej korunovácie, pripravenou podľa historických prameňov. Toto je viac mytologický pohľad ako udalosť, ktorá si vyžaduje absolútnu presnosť. 

Hostia festivalu kedysi sledovali Ostrihomského arcibiskupa, ktorý žiadateľovi predstavuje korunu sv. Štefana. “Pokrývku” hlavy prvého vládcu Uhorska. Podľa legendy ho korunoval sám pápež Sylvester II pred viac ako tisíc rokmi. Na základe tohto predpokladu možno tvrdiť, že samotný Ištván bol korunovaný inou korunou.

Na ceremónii sa pri oslavách používa celý rad ďalších tradičných kráľovských insígnií (korunovačných znakov dôstojnosti):

  1. Benátsky meč, vyrobený v šestnástom storočí, je dôstojnou náhradou za starší meč, ktorý sa stratil. S jeho pomocou kráľ vysvätil zvolených vojakov na rytierom rádu Zlatej ostrohy. 
  2. Plášť, ktorý maďarský kráľ Ištván a jeho manželka Gisela venovali kostolu Panny Márie (mesto Szekesfehervar). 
  3. Žezlo (asi desiate storočie výroby). 
  4. Jablko (cenný symbol maďarských kráľovských rodín – kultúrne majstrovské dielo z štrnásteho storočia).

Bratislavské korunovácie

Miestom uchovávania historických Uhorských kráľovských insígnií je pokladnica maďarského parlamentu (v meste Budapešť). Po skončení tureckých vojen tam boli prevezené z Bratislavského hradu.

Program slávnostných udalostí zahŕňa slávnostné akcie na rytierske zasvätenie do rádu Zlatej ostrohy. Kráľ vysloví prísahu a vysadne na koňa, na ktorom vyjde na takzvaný korunovačný kopec, aby splnil dlhoročnú tradíciu. Odtiaľ zamáva mečom smerom na štyri svetové strany. Je to symbolický kráľovský prísľub chrániť štát pred všetkými nepriateľmi.

Slávnostná veselica zahŕňa:

  • hádzanie korunovačných žetónov;
  • ochutnávka vína (niekedy aj z fontány);
  • pečenie volov;
  • Jarmočné remeselnícke umenie a oveľa viac.

Na ôsmej korunovačnej udalosti sa symbolicky zúčastnila «matka» kráľa Mária Anna Španielská. Tento príbeh je v rozpore s historickou realitou. Kráľovná «odišla do iného sveta» ešte pred korunováciou svojho syna. Faktom je, že Ferdinand IV. bol jediným vládcom, ktorý bol v Bratislave korunovaný ešte ako dieťa. Organizátori festivalu týmto chceli na takom svetlom podujatí vytvoriť rodinnú atmosféru, takže ho legendárna «vzkriesená» matka ničím nepokazila. Rok 2016 bol však rokom venovaným 275. výročiu vstupu na trón Márie Terézie. Hostia si nadlho zapamätali nezabudnuteľnú oslavu kostýmov, predstavení a zábavných slávností.

Cesta kráľov. Trasa kostýmového sprievodu

Korunováciu v Bratislave, turistom aj miestnym, pripomína predovšetkým Katedrála svätého Martina. Miestni obyvatelia ju považujú náboženský symbol hlavného mesta. Kostol zdobí veľkolepá veža s pozlátenou kráľovskou korunou, nemenným posvätným znakom uhorských panovníkov. 

Smer pre obradný sprievod určujú špeciálne symboly na chodníkoch a uliciach – zlaté koruny. Sprievod sa pohybuje podľa nich. Ľudia prechádzajú úzkymi stredovekými uličkami jeden po druhom a dostanú sa na Hlavné námestie. Oblasť môže byť určená vynikajúcim umeleckým dielom – renesančnou fontánou Maximiliána. Cisár Maximilián II. Je vyobrazený v brnení Legendárneho Rólanda. Tento rytier je považovaný za spoľahlivého patróna Bratislavy.

Maškarný sprievod potom smeruje k Františkánskemu kostolu a ďalej k Námestiu SNP, potom k Námestiu Ľudovíta Štúra na nábreží Dunaja. Toto námestie malo pred druhou svetovou vojnou výstižné meno – Korunovačné námestie. Tu sa v stredoveku uskutočňovala záverečná časť slávnostného vstupu uhorských panovníkov na trón.

Bratislavské korunovácie – oslava života 

Usporiadatelia osláv sa snažia vzdať hold tradícii a urobiť ďalšiu akciu nepodobné na tie predchádzajce. Festival pozostáva nielen zo samotnej obradnej časti, ale aj zo zábavy. Spravidla zahŕňa hlučné koncerty, vínne festivaly, hudobné a divadelné predstavenia a programy. Toto je čas a miesto, kde môžete vyskúšať desiatky skvelých vín a miestnych alkoholických nápojov. Vysoko oceňovaných nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Priamo na jarmoku ochutnáte Slovenskú a Maďarskú kuchyňu sprevádzanú veselou hudbou nespočetných folklórnych súborov.

Vystúpenia, kostýmy, barokové alebo renesančné tance a fascinujúce koncerty môžete sledovať priamo na Hlavnom námestí, pod holým nebom a niekoľko dní za sebou. Tu sa tiež hrá o ceny s veľkými sumami.

Príležitosti na realizáciu festivalu každoročne rastú. Pomáhajú v tom miestni obyvatelia aj Magistrát. 

Program

14 augusta, piatok – 17:00 – Show “O korunovácii Márie Terézie”

Miesto stretnutia:  Pri Viedeňskej bráne Bratislavského hradu

Bratislavský Hrad
1. Hradný palác; 2. Čestné nádvorie; 3. Leopoldovo nádvorie; 4. Západná terasa; 5. Budova na Severných hradbách; 6. Budova na Mikulášskej bráne; 7. Hradná vináreň; 8. Dom v Južnom bastióne; 9. Nálezy z obdobia Veľkej Moravy; 10. Viedenská brána; 11. Leopoldova brána s priľahlým opevnením; 12. Žigmundova brána; 13. Mikulášska brána; 14. Bašta Luginsland; 15. Oranžéria; 16. Zimná jazdiareň; 17. Baroková záhrada

Trasa: Bratislavský hrad – Beblavého ulica –  Rudnayovo námestie (Dóm sv. Martina) – Kapitulská ulica – Prepoštská – Ventúrska – Sedlárska – Hlavné námestie – Františkánske námestie – Michalská ulica

15 augusta, sobota – Show “Po stopách korunovácií”

 

11:00 – show “Po stopách korunovácií” v Slovenskom, Anglickom a Nemeckom jazykoch;
15:00 – 40-minútová prechádzka ulicami Starého mesta;
16:00 – show “Po stopách korunovácií” v Maďarčine;
18:00 – show “Po stopách korunovácií” v Slovenčine;
19:30 – koncert v  Dóme svätého Martina), kde zaznejú diela: Valentino MiserachsCantate Domino, Mikuláš Schneider TrnavskýJubilate Deo, Wolfgang Amadeus MozartCoronation Mass, Joseph Haydn – Te Deum и Georg Friedrich Händel – Halleluja.

16 augusta, nedeľa – Po stopách korunovácií”

11:00 – show “Po stopách korunovácií” v Slovenskom, Anglickom a Nemeckom jazykoch;
14:00 – Korunovačný sprievod po meste od  Bratislavského hradu cez Palisády, Zámockú, Kapucínsku, Michalskú, Ventúrsku, Panskú, Rybiu bránu až na Hlavné námestie.
16:00 – vystavenie korunovačných insígnií v Korunovačnom foto-video pointe v Michalskej veži

Na mestských hradbách sa bude nachádzať stála expozícia portrétov 10 uhorských kráľov, jednej kráľovnej a 7 kráľovských manželiek korunovaných v Bratislave v rokoch 1563 až 1830. Hradby sú otvorené každý deň od 10.00 do 20.00 hod. Vstupy na hradby sú od Rudnayovho námestia, z Prepoštskej, Židovskej a Kapitulskej ulice.

Počas celých Bratislavských korunovačných dní je vstup do Korunovačného foto-video pointu v Michalskej veži zdarma.

Možno Vás zaujme

Pridať komentár