Debetné karty na Slovensku

Debet card

Aktualizácia 28.08.2020

Po otvorení osobného účtu môžete v každej z bánk na Slovensku získať kartu na vykonávanie platieb a vykonávanie veľkého množstva finančných transakcií. 

V našej krajine sú veľmi populárne obyčajné, základné karty Electron a Maestro, ako aj obvyklé «klasické» spektrum kariet. Finančné služby v kategórii Gold sa vzťahujú na obmedzený počet zákazníkov bankového systému. O karty tohto typu je v populácii oveľa menší dopyt.

Obvyklý tradičný balík obsahuje karty s počiatočnou alebo «pokročilou» fázou bankových služieb. 

Bezkontaktný spôsob platby v súčasnej etape vývoja Slovenského elektronického bankovníctva predpokladá povinnosť takejto funkcie takmer pre všetky karty.

Kombinácia finančných príležitostí s rôznymi sociálnymi programami 

Debetné karty

Na Slovensku získavajú popularitu špecializované bankové karty. Kombinujú možnosti platby a ďalšie funkcie – zľavy v určitých obchodoch a preferencie v dopravných programoch. Napríklad niekoľko bankových inštitúcií úspešne spolupracuje s orgánmi hlavného mesta Slovenska a predáva svojim klientom špeciálnu mestskú kartu (Bratislavská mestská karta). Poskytuje úspory nákladov v systéme mestskej dopravy. Karta Mastercard Maestro slúži zákazníkom banky ako pohodlný každodenný lístok, ako aj predplatné knižnice a „prechod“ na hmatateľné zľavy vo viacerých mestských obchodoch a servisných službách (čistiarne, telocvične, sauny, bazény atď.).

Využívať «Bratislavskú mestskú kartu» s množstvom výhod, môže občan s trvalým pobytom v Bratislave od dovŕšenia 6 rokov. Trvalý pobyt musí byť zapísaný v občianskom preukaze (identifikačnej karte). U detí do 15 rokov predkladá občiansky preukaz rodič resp. zákonný zástupca dieťaťa. 

Ďalšie špecializované karty

Takzvaná charitatívna karta prináša veľké sociálne výhody. Jedno percento z platieb sa odpočíta do fondu sociálnej pomoci. Tieto náklady znáša banka. 

Pre mladých ľudí na Slovensku je určená špeciálna karta EURO <26, ktorá poskytuje hmatateľné zľavy, a pre deti sa poskytuje karta iXtra. Má jednoduchú funkčnosť a obmedzený finančný limit.

Debetné karty. Náklady na služby

„Emisná cena“ je spravidla zahrnutá do úplnej „balíkovej“ služby so špecifickou tarifou pre používateľa bankových služieb. Je tiež možné vydať doplnkové karty. 

Klasická úroveň – platba od 12 do 20 € ročne. 

Transakcie v bankomatoch sa vykonávajú s nízkym poplatkom. Mnoho bánk na Slovensku účtuje provízie pri výbere peňazí, ako aj pri platení za tovar a služby v obchodoch a servisných sieťach. Percentuálny podiel dodatočných nákladov sa pohybuje od 15 do 20 eurocentov. 

Rozdiel medzi debetnými a kreditnými kartami na Slovensku

Debetná karta

Debetné karty

Debetný typ bankovej karty sa používa pri otváraní osobného účtu. Vďaka tomu má klient stabilný prístup k peniazom na bežnom bankovom účte. Keď platí v obchodoch alebo online debetnou kartou, míňa vlastné prostriedky. 

Výhody

Za vydanie a používanie debetnej karty neplatíte províziu, keď využívate konkrétny balík služieb v banke.

 

Balík zvyčajne obsahuje:

 1. Neobmedzené platby kartou v obchodoch (doma aj v zahraničí).
 2. Internetové platby.
 3. Výber prostriedkov prostredníctvom bankomatu vašej vlastnej banky.

Poznámka. Za výbery z bankomatu inej banky sa obvykle účtuje určité percento. 

Užitočná rada. Ak je to možné, vyberajte peniaze z debetnej karty iba v bankomatoch vašej banky. Za takéto transakcie v bankomatoch iných bánk vám bude účtovaná provízia.

Kreditná karta

Vydáva ju aj banka, v ktorej nemáte osobný účet. Použitím funkcií kreditnej karty nevyužívate osobné prostriedky, ale požičiavate si peniaze od banky.

Táto populárna forma úveru vám umožňuje pravidelne využívať prostriedky „iných ľudí“ za jedinej dôležitej podmienky – včasného splatenia úveru. Optimálne podmienky sú predpísané každou bankovou inštitúciou na základe jej úloh a záujmov. Spravidla hovoríme o štyridsiatich piatich až päťdesiatich dňoch. Toto je tzv. Bezúročné obdobie. Počas tohto obdobia sa musí finančná „požičaná“ suma vrátiť Slovenskej banke. 

Výhoda kreditnej karty je zrejmá – bezúročné pôžičky na mesiac a pol pri rýchlej splátke dlhu.

Ak však klient nedodrží dohodnutý termín, banka mu účtuje pomerne významné percento. Je výrazne vyššie ako úrok obvyklého spotrebiteľského úveru (až 20% ročne). Kreditná karta je pomerne drahý úverový produkt pri neprimeranom použití alebo nemožnosti včasného vrátenia bankou požičanej sumy.

 

Bežný účet v Slovenskej banke

Debetné karty

Je to hlavný bankový produkt. S jeho pomocou klient vykonáva každodenné bankové operácie. 

Tieto operácie zahŕňajú nasledujúce funkcie:

 • vklady;
 • výbery;
 • prevod prostriedkov na iný účet.

Štandardné služby spojené s bežným účtom sú trvalé príkazy na úhradu a inkaso. Neexistuje žiadny mesačný transakčný poplatok. 

Klient platí poplatok za každú transakciu v súlade s aktuálnym cenníkom poplatkov.

Väčšina bánk ponúka tzv. Balíky služieb. Líšia sa počtom povolených operácií a voľných bankových transakcií. Tieto transakcie sú zvyčajne zahrnuté v mesačnej cene balíka. Za transakcie, ktoré nie sú súčasťou balíka služieb, klient platí poplatok v súlade s aktuálnym cenníkom banky. 

Klient má právo využívať balík služieb bezplatne, ak spĺňa podmienky banky.

Základný bankový produkt

Debetné karty

Hlavným bankovým produktom na Slovensku je bezplatný bankový účet. Môže byť používaný zákazníkmi za dodržania viacerých podmienok.

Prvá podmienka 

Čistý mesačný príjem klienta banky je 400 €.

Druhá podmienka

Zákazník nesmie mať žiadny iný platobný účet okrem termínovaného vkladu, bankovej, vkladnej knižky, alebo sporiaceho účtu. Klient v žiadosti potvrdzuje obidve tieto podmienky. 

Aké bankové operácie sú súčasťou základného bankového produktu, je určené osobitnou vyhláškou Ministerstva financií SR.

Patrí k nim:

 1. Vklady a výbery (v €) v rôznych pobočkách bánk v Slovenskej republike.
 2. Výber peňazí z bankomatov vo vlastníctve banky, v ktorej klient využíva základný bankový produkt.
 3. Jednorazové platobné príkazy, trvalé príkazy a priame inkasá.
 4. Elektronické bankovníctvo (internetové bankovníctvo).
 5. Vydanie a obnovenie debetnej karty po uplynutí jej platnosti.
 6. Platby v obchodoch pomocou platobnej karty.

Poznámka. Podmienky používania hlavného bankového produktu upravuje zákon o bankách č. 483/2001 a vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 41/2016, ktorý sa týka bankového produktu. 

Platobný účet so základnými funkciami

Debetné karty

Poplatok za tento bankový produkt je 3 € mesačne.

Každý klient banky má možnosť otvoriť si účet tohto typu, ak predloží žiadosť potvrdzujúcu, že nemá iný platobný účet, s výnimkou termínovaného vkladu, vkladnej knižky, sporiaceho účtu.

Ak máte platobný účet, nezáleží na výške príjmu. Je určený všetkým zákazníkom bez obmedzenia. Vedenie účtu zahŕňa všetky štandardné operácie, ktoré klienti banky najčastejšie využívajú. 

Používateľ služby má možnosť vykonávať platobné transakcie, vkladať a vyberať peniaze (v €) v pobočkách banky, ako aj v bankomatoch svojej vlastnej banky a bankomatoch dcérskych bánk v zahraničí. 

Zoznam funkcií na požiadanie tiež obsahuje:

 • neobmedzené pohyby na účte vrátane trvalých príkazov a inkás:
 • elektronické bankovníctvo;
 • platby debetnými kartami;
 • obnovenie po uplynutí platnosti karty.

Základné ustanovenia o fungovaní platobného účtu so základnými funkciami upravuje zákon o bankách č. 483/2001 a vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 42/2016

Bankové karty pre bezhotovostné platby na Slovensku

Platobná karta je široko používaný bankový nástroj na uskutočňovanie bezhotovostných platieb v obchodoch v krajine a na virtuálnych predajných platformách. 

S jej pomocou môžete vyberať hotovosť z bankomatu alebo v pobočke banky, uskutočňovať platby za nakúpený tovar a služby pomocou platobného terminálu – imprintera).

Banková karta – je plastová karta štandardnej veľkosti vybavená magnetickým kódom (prúžkom) a čipom. Emitentom platobnej karty je konkrétna Slovenská banka alebo iná finančná inštitúcia. 

Najbežnejším typom platobnej karty na Slovensku je debetná karta. Majiteľ takejto karty používa vlastné prostriedky zo svojho osobného účtu. Kreditné karty sú menej populárne. Slováci uprednostňujú zbytočne sa «nezadlžovať». 

Výhody Slovenských bankových kariet:

 1. Bezpečnosť pri používaní (bez rizika krádeže finančných prostriedkov).
 2. Rýchlosť platby. Trvá asi tridsať sekúnd a niekedy aj menej.
 3. Komunikácia s doplnkovými službami (cestovné alebo úrazové poistenie atď.).
 4. Priaznivý výmenný kurz pri platbách za tovar a služby v zahraničí.

Na Slovensku sa používajú kreditné, debetné bankové karty, predplatené karty a nabíjacie platobné karty (so záväzkom vrátenia celej sumy úveru vynaloženého do určitého dňa v nasledujúcom mesiaci).

Predplatená banková karta

Debetné karty

Je jedným z najjednoduchších a najbezpečnejších platobných nástrojov pre nákupy a služby na Slovensku. Svoju predplatenú kartu môžete pravidelne dobíjať a kupovať, čo potrebujete. 

Výhody – nakupovanie online, platenie účtov alebo každodenné nakupovanie.

Debetné platobné karty poskytujú najpohodlnejší a okamžitý spôsob platby. Na Slovensku sa môžete zaobísť bez hotovosti takmer všade. V prípade straty a odcudzenia karty zablokovanie účtu v aplikácii vytvára neprekonateľnú prekážku pre jej neoprávnené použitie. Takéto platobné systémy sú zvyčajne navrhnuté na ukladanie malých súm – na vreckové, výdavky a každodenné nákupy. 

Získanie predplatenej karty v bankách na Slovensku je pri preukázaní sa dokladom totožnosti pomerne jednoduché. Nepotrebujete ani úverový certifikát ani bankový účet. 

S pomocou medzinárodných platobných systémov Mastercard môžete robiť akékoľvek nákupy na internete a v obchodoch v zahraničí. 

Sú prijímané po celom svete. Hotovosť môžete vyberať, kdekoľvek sú kótované debetné karty Mastercard

Územné použitie

Existujú karty pre domáce platobné transakcie a medzinárodné platobné karty (plastové a elektronické).

Výrobná technológia

Na Slovensku existujú rôzne typy plastových platobných kariet – s reliéfnym záznamom, s magnetickým prúžkom, so špeciálnym čipom a pre bezkontaktné platby.

Platobné karty s bez-kontaktnou technológiou

Karta definuje špecifický segment klientov na základe dôležitosti pre bankovú inštitúciu:

 1. Štandardné (pre väčšinu používateľov).
 2. Vyšší štandard (pre významných klientov banky)
 3. Biznis-karta (na vykonávanie obchodných transakcií).

V súvislosti s rozšírením možností používania platobných kariet na Slovensku bankové inštitúcie v krajine neustále pracujú na zlepšení ochrany tohto finančného produktu pred zneužitím. 

Populárne debetné karty v bankových inštitúciách Slovenskej republiky

Populárne debetné karty v bankových inštitúciách Slovenskej republiky

 

Debetné karty v Slovenských bankách

VUB bankaVUB banka ponúka svojim zákazníkom veľký výber kariet pre rôzne potreby na vykonávanie celej škály finančných úloh. 

Visa Inspire

vub banka visa inspire

Toto je embosovaná debetná karta – ktorou môžete ľahko platiť v obchodoch, online a vyberať s ňou hotovosť. Kdekoľvek na svete a kedykoľvek to budete potrebovať, spoločnosť  Visa Inspire poskytne prístup k finančným prostriedkom na vašom osobnom účte. 

Bezpečné použitie

Doplnkovo potvrdzujete platby online kartou bezpečnostným prvkom pre nepretržité bankovníctvo. Jedná sa o takzvanú službu 3-D Secure. Predajné weby, ktoré podporujú technológiu 3-D Secure, sa identifikujú pomocou log MasterCard®SecureCode alebo Verified by VISA. 

Náhrada škody

Ak sa karta použije na iné účely (neautorizované transakcie bez použitia kódu PIN), bude vám vyplatená náhrada škody. 

Vydávanie peňazí bez poplatkov

V krajinách skupiny Intesa Sanpaolo vyberáte hotovosť zadarmo. Bankomaty tejto skupiny sa nachádzajú v Chorvátsku, Maďarsku, Slovinsku, Srbsku, Taliansku a na Ukrajine.

Bezkontaktná funkčnosť

Limit pre bezkontaktné platby na Slovensku (bez potreby zadávania PIN) je 50 €.

Zvýšenie vydanej sumy z 20 na 50 € je dôsledkom legislatívnych opatrení prijatých v apríli 2020. Jednou z naj-praktickejších inovácií v banke sú Apple Pay a Google Pay. VÚB Banka včlenila tieto nástroje priamo do mobilnej aplikácie. Vďaka nim môžete ľahko, pohodlne a bezpečne platiť mobilným telefónom vo všetkých bezkontaktných platobných termináloch, bez nutnosti mať vždy so sebou platobnú kartu. 

Dátum vypršania platnosti karty

Päť rokov.

Limitný koridor

Päť až desať tisíc € za deň.

Funkcie online debetnej karty

Nastavenia v internetovom, alebo mobilnom bankovníctve:

 • Prehľad všetkých platieb debetnou kartou.
 • Blokovanie kariet a vyžiadanie nových v prípade straty alebo odcudzenia.
 • Zmena limitov.
 • Zobrazenie stavu debetnej platobnej karty.
 • Zmena spôsobu doručenia aktualizovanej platobnej karty.
 • Zmena mailovej  adresy.
 • Povoliť alebo zakázať bez-kontaktnú funkciu na debetnej karte.
 • Dočasne deaktivovať / aktivovať debetnú kartu.

Poznámka. Doplnenie účtu prostredníctvom vlastných bankomatov a terminálov banky – bez poplatku. Prostredníctvom mobilnej aplikácie môžete vyberať hotovosť bez karty. O operácii dostanete bezplatné oznámenie. 

Visa Inspire Wave2Pay

Moderné a rýchle bez-kontaktné platby „nálepkami“. Táto debetná karta má podobu bez-kontaktnej nálepky. Môžete ju nalepiť na kľúče (alebo mobilný telefón) a platiť rýchlo, bez-kontaktne, kedykoľvek a kdekoľvek to potrebujete.

Aplikácia Wave2Pay

Ak sa nálepka použije na iné účely (neoprávnené použitie), preplatia sa vám všetky škody. Stiahnutím aplikácie Wave2Pay môžete svoju nálepku spravovať «online».

Zákazníci banky majú prístup k prehľadu platieb, ako aj k možnosti dočasne deaktivovať alebo aktivovať nálepku. Aplikácia bezkontaktných nálepiek je k dispozícii pre operačné systémy iOS и Android

Visa Inspire Gold

vub banka visa inspire gold

Je to zlatý kľúč k vášmu účtu Magnifica, reliéfna debetná karta, ktorú môžete použiť na jednoduché platenie v obchodoch a online, ako aj na výber peňazí kedykoľvek a kdekoľvek z bankomatov, pri platbách prostredníctvom registračných pokladníc a pri nakupovaní v obchodoch. 

Hlavné výhody karty pre VIP klientov:

 1. Päťdesiat eur za bezkontaktné platby.
 2. Päťročné obdobie používania.
 3. Finančný koridor – od 10 do 18 000 € za deň.
 4. Výbery hotovosti z bankomatov Intesa Sanpaolo v desiatich európskych krajinách zdarma.
 5. Program dodatočných výhod. Individuálne zľavy pre maloobchodníkov, služba Visa Assistance a mnoho ďalších. 

Poznámka. Po dokončení operácie dostanete o tom bezplatné oznámenie.

Maestro Dobrý anjel

vub banka maestro dobrý anjel

Good Angel – karta, ktorá pomáha tisíckam potrebných rodín. Z každej platby uskutočnenej kartou Maestro VUB Banky prevádza 0,2% na účet «Dobrého anjela». Držitelia kariet tak pomáhajú chudobným ľuďom bez toho, aby preplatili za svoje nákupy.

Blokovanie karty v prípade straty alebo odcudzenia

Ak chcete kartu zablokovať, prihláste sa do svojho internet-bankingu alebo mobil-bankingu a pozastavte ju v časti «Karty». Stratu alebo krádež nahláste aj 24-hodinovej službe spoločnosti KONTAKT. Zabezpečí jej okamžité zablokovanie.

Čísla telefónov: 0850 123 000 (zo zahraničia +421 2 4855 5970).

Ak nedokážete upozorniť službu na problém osobne, môže tak urobiť váš priateľ alebo príbuzný.

Zmena limitu

Limit je možné zmeniť prostredníctvom internetového bankovníctva, mobilného bankovníctva, kontaktnej služby alebo navštívením pobočky bankovej inštitúcie.

Využívanie Maestro Good Angel

Vydanie a využívanie karty k účtu vo VÚB je bezplatné. Vydanie a využívanie karty mimo štandardného balíka služieb sa platí v súlade s aktuálnym cenníkom VÚB. Kartu si môžete objednať a získať v ktorejkoľvek pobočke, prostredníctvom kontaktného centra, internetového bankovníctva alebo prostredníctvom aplikácie VUB Mobil Banking. 

Nový produkt – Karta – Maestro Dobrý anjel.

Karta Maestro Dobrý anjel ako hlavná karta na ukladanie peňazí

Platobnú kartu Maestro Dobrý anjel môžete aktívne používať ako svoju jedinú kartu. Zároveň máte právo mať ju vo forme dodatočnej karty.

Bratislavská mestská karta

vub banka bratislavská mestská karta

Je karta s mnohými výhodami, ktoré majú obyvatelia hlavného mesta Slovenska právo používať. Debetná karta Maestro bez embosovania uľahčuje platenie v obchodoch, na internete a výber hotovosti. Klientom banky poskytuje množstvo jedinečných výhod. Týka sa to lacnejších ciest vo verejnej doprave, zliav v obchodoch, za využívanie služieb, návštevy kultúrnych a športových zariadení.

Platnosť karty je tri roky. Denný limit je od päť do desať tisíc €. Bezkontaktné platby bez zadania PIN – až do 50 €. 

Karta mládeže

vub banka karta pre mladých

Debetná karta Visa bez embosu, určená pre mladých ľudí vo veku od 8 do 26 rokov. Vďaka tejto karte môžete rýchlo platiť v obchodoch, na internete a vyberať peniaze z bankomatov. 

Medzinárodná debetná karta Visa sa môže využívať iba s účtom Start Junior / VUB pre mládež / VUB pre študentov. 

Individuálny dizajn karty s päťročnou platnosťou – priestor pre kreativitu oprávneného majiteľa, s použitím darčekovej sady s farebnými značkami. Obmedzenie sa vzťahuje iba na logá VÚB a Visa – musia zostať viditeľné. 

Denný limit karty je štandardný (do 5 000 €). Výber hotovosti z bankomatov iných bánk – poplatok znížený na 1,20 € (namiesto 2,50 €). 

Tatra banka

V tejto banke môžete získať dva typy debetných kariet. Analýza ich funkcií, predností a konkrétnych výhod vám pomôže pri výbere.

Visa Electron – bezkontaktná debetná karta

tatrabank debet visa electron

Bezkontaktnú debetnú kartu s originálnym dizajnom môžete získať na obsluhu vášho osobného účtu Tatra Personal.

Možnosti karty:

 • Mobilné platby. Značne uľahčujú nielen nákupy, ale aj celý rad ďalších finančných transakcií.
 • Ovládanie v reálnom čase. To je možné pomocou online správy kariet v mobilných aplikáciách Tatra banka, Mobile Pay, cez internetové bankovníctvo alebo v kontaktnom centre DIALOG Live.
 • Nakupovanie v obchodoch. Okamžitá platba pomocou bez-kontaktnej karty
 • Výber peňazí v bankomatoch.

Poznámka. Túto kartu môžete používať takmer na celom svete.

Druhy platobných kariet «Visa Electron»

Visa Electron súkromná

 1. Vydáva sa k bežnému účtu pomocou balíka služieb Tatra Personal alebo k bežnému účtu bez tohto balíka. 
 2. Maximálny denný limit je medzi 50 a 3 000 €.
 3. Denný limit pre výber hotovosti sa zhoduje s celkovým denným limitom pre použitie peňazí na transakcie.
 4. Poplatok za kartu Visa Electron s balíkom služieb Tatra Personal je – 0 euro. Druhá karta Visa Electron – 1 €.

Debetná karta pre študentov

 • Vydáva sa k špeciálnemu študentskému účtu.
 • Maximálny denný limit je medzi 50 a 3 000 €.
 • Maximálny denný hotovostný limit je rovnaký ako celkový denný limit.
 • Prvá karta Visa Electron je bezplatná. Za ďalšiu kartu sa účtuje jedno €.

Karta pre deti

 • Vydáva sa k detskému účtu.
 • Denný limit – od 10 do 200 €.
 • Maximálny denný hotovostný limit je rovnaký ako celkový denný limit.
 • Prvá karta Visa Electron je bezplatná. Za ďalšiu kartu sa účtuje jedno €.

MasterCard. Medzinárodná Embosovaná platobná karta 

onlymastetcard

Rýchla a pohodlná správa kariet sa vykonáva pomocou aplikácie Card Online Management v mobilných aplikáciach Tatra banka a MobilePay, prostredníctvom virtuálneho bankovníctva a kontaktného centra DIALOG Live.

MasterCard sa dá použiť na zaplatenie vo všetkých obchodoch v krajine, v zahraničí, na internete a na výbery z bankomatov po celom svete. 

Možnosť objednať si debetnú kartu MasterCard od banky máte (ak máte príslušné doklady totožnosti): 

 1. K bežnému účtu s balíkom Tatra Personal.
 2. Alebo bez balíka štandardných služieb.

Dôležité. Pri žiadosti o kartu je potrebné predložiť preukaz totožnosti vo veku 18 a viac rokov.

Maximálny denný limit je medzi 50 a 3 000 €. V rovnakej sume môžete vybrať hotovosť.

Mesačný poplatok za kartu sú dve €.

Československá obchodná banka

CSOB

Debetná karta ako spoľahlivý bezkontaktný platobný nástroj v tuzemsku a v zahraničí vám tiež umožňuje vyberať hotovosť z bankomatov a pobočiek bánk. Môžete si vybrať medzi platobnými systémami Visa a Mastercard (bežné a «zlaté»).

csob mastercard debetnakarta csob visa classiccsob mastercard debetnakarta gold

Všetky karty sú bezdotykové s embosom. Obdobie platnosti je tri roky. Limit pre bežné karty «Visa» a «Mastercard» je obmedzený na sumu 3 000 eur. Pre Zlatú kartu bola zvýšená na päť tisíc eur. 

Poznámka. PIN kód je možné zmeniť v bankomate.

Všeobecné parametre karty:

 • stanovenie individuálneho limitu;
 • zabezpečená platba cez internet;
 • nastavenie SMS upozornení 

Peňažnú hotovosť (do 50 €) môžete vybrať pri pokladni v obchode pri nákupe tovaru za sumu 5 € alebo viac.

Cestovné poistenie pre platobnú kartu:

 1. Možnosť prispôsobiť balík služieb.
 2. 24/7 telefonická asistenčná služba +421 2 4445 0050.
 3. Vyberte si z rôznych možností – pre jednotlivcov alebo rodiny.
 4. Žiadne vekové obmedzenie pre jednotlivcov a rodiny.
 5. Funkčnosť v zahraničí a na Slovensku.

Jedna cesta do zahraničia trvajúca do 60 alebo 90 dní..

Blokovanie karty

Vykonáva sa pomocou mobilnej aplikácie banky, telefonickým hovorom do banky (+421 2 5966 8230), alebo na pobočkách ČSOB.

Zabezpečená platba cez internet

Zabezpečené internetové platby vám umožňujú platiť kartou na internete po potvrdení transakcie pomocou jedinečného kódu odoslaného na váš mobilný telefón prostredníctvom SMS. Vďaka tejto kontrole nie je možné zneužitie karty tretími osobami. 

Aktivácia služby  v inteligentnom bankovom systéme, telefonicky alebo počas návštevy banky.

Poštová banka

poštová banka

Platobné karty s krúžkom v ľavom hornom rohu Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold a Bratislava City Card umožňujú uskutočňovať bezkontaktné platby a získavať zľavy pomocou programu Money s5.

Maestro

Poštová banka - Maestro

 • vydanie karty bez poplatku;
 • bezplatné výbery peňazí z bankomatov Poštovej banky;
 • platba do 1500 € a výber hotovosti do 1200 €;
 • možnosť bezkontaktnej platby prostredníctvom Google Pay.

Štandardná karta Mastercard

Poštová banka - MasterCard Standard

 • možnosť rezervácie hotelov, vstupeniek a cestovných lístkov;
 • bezplatné vydanie karty na otvorený účet;
 • výbery v bankomatoch Poštovej bankybez poplatkov;
 • platba kartou do 2500 €;
 • výber hotovosti do 1500 €;
 • bezkontaktné platby Google Pay.

Mastercard Gold

Poštová banka - MasterCard Gold

S jej pomocou môžete platiť za nákupy až do 10 000 € a vyberať hotovosť – až 3 000 €.

Bratislavska mestska karta

Poštová banka - Bratislava City Card

Ide o špeciálnu platobnú kartu pre Bratislavčanov, ktorá poskytuje extra výhody,  lacnejšiu verejnú dopravu, bonusy za návštevu zoo a múzeí a zľavy na Money s5.

Karta sa vydáva dospelým a deťom od šiestich rokov. Podmienkou získania je trvalý pobyt v hlavnom meste Slovenska

Debetná karta. Dva druhy

Pohodlný finančný nástroj s otvorením osobného účtu alebo jednoduchý, predplatený a bez potreby otvorenia účtu.

Dopĺňanie – v hotovosti na pobočkách Poštovej banky alebo prevodom z účtu v ktorejkoľvek Slovenskej banke.

Dôležité. Karta bez osobného účtu nie je určená na online platby.

Debetná BMK – Bratislavska mestska karta

Podmienkou je trvalý pobyt v Bratislave. Žiadosť o kartu na otvorenie účtu je možné podať od 15 rokov (bežný účet, účet Junior a Senior). Vydáva sa deťom prostredníctvom ich zákonných zástupcov.

Predplatená BMK Bratislavska mestska karta

Dôvody a podmienky vydania sú rovnaké, ale bez otvorenia účtu v pobočke Poštovej banky.

Platnosť karty je 3 roky s automatickým obnovením.

Oba druhy Bratislavskej mestskej karty sú určené:

 1. Na platby za tovar a služby.
 2. Výber peňazí v bankomatoch.
 3. Online platby (debetná).
 4. Získanie bonusov a výhod.

Mestská karta slúži aj ako elektronický lístok na dopravu, preukaz do knižnice a na kultúrne podujatia.

Bezkontaktná karta vám umožňuje uskutočňovať platby až do 50 € bez zadania PIN kódu.

 

Prima banka

Prima banka

Pôsobí pod týmto názvom od roku 2012. V rámci tejto stratégie banka venuje veľkú pozornosť rôznym klientom. Táto skutočnosť sa odrazila v zjednodušenom portfóliu produktov a služieb, v rozšírení pobočiek a siete bankomatov, ako aj v zlepšení fungovania platobných kariet. 

V roku 2017 sa Prima banka Slovensko zlúčila Sberbank Slovensko, prevzatím na seba jej práv a záväzkov

Debetná karta Mastercard

Prima banka debit mastercard

Debit Mastercard – Medzinárodná debetná karta s reliéfnou tlačou pripevnenou k účtu.

S jej pomocou môžete:

 1. Výhodne zaplatiť tovary a služby  v obchodoch označených logom Mastercard.
 2. Realizovať finančné operácie mobilným telefónom (spravidla bez potreby zadania PIN kódu, alebo jeho zadaní pri  určitých podmienkách používania!.
 3. Vyberať hotovosť v bankomatoch.
 4. Realizovať bezpečné transakcie s pomocou služby 3D secure.
 5. Kontrolovať stav účtu v Slovenskom bankomate, alebo v zahraničí.
 6. Dopĺňať predplatené karty mobilných operátorov v bankomatoch.
 7. Zmeniť PIN kód cez bankomat, v Internetbankingu, alebo v mobilnej aplikácii Wallet.
 8. Stanoviť výšku bezkontaktnej platby na mobilnom telefóne cez Google Pay a Apple Pay
 9. Zapnúť, alebo vypnúť platobné operácie na Internete cez Internet-banking, alebo mobilnú aplikáciu Wallet.

Poznámka. Klienti banky majú možnosť kontrolovať platby prostredníctvom SMS správ alebo internetového bankovníctva. Výpis z účtu prichádza pravidelne.

Podmienky používania debetnej karty

Debetné karty sa priradia k osobnému, alebo inému bežnému účtu v banke. Vydáva sa pri otvorení účtu,  alebo neskôr, ak si to sklient želá.

Dôležité. Karta sa vydáva k rukám majiteľa účtu alebo oprávnenej osoby, ktorá získala súhlas majiteľa účtu. 

Denný limit debetnej karty Mastercard je 1000 €.

Limit sa mení na žiadosť klienta v akejkoľvek pobočke banky alebo prostredníctvom internetového bankovníctva v mobilnej aplikácii Wallet.

Platnosť platobnej karty Debit Mastercard – 3 roky.

Ako aktivovať kartu?

Môžete tak urobiť prostredníctvom telefonátu na niektoré z týchto čísel:

0850700 007 a 041/5111 111 (zo zahraničia použite predvoľbu +421).

Spojenie s operátormi je možné denne nepretržite. Pri aktivácii karty sa musia dodržať pokyny operátora.

Majitelia platobných kariet ich môžu aktivovať aj prostredníctvom internetového bankovníctva alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Wallet. Na to je potrebné mať osobný účet a mať k nemu stály prístup. 

Výhody debetných kariet od «Prima Banky»:

 • Všetky bankové služby sa poskytujú za pevne stanovenú cenu.
 • Odmena za platby kartuou a mobilné platby predstavuje 0,5% zo zaplatenej sumy.
 • Karty je možné používať aj za hranicami Slovenskej republiky.
 • Najvýhodnejšie úrokové sadzby pre termínované vklady.
 • Vrátenie provízií z pôžičiek.
 • Bez provízie pre platby hypoték.
 • Široké možnosti elektronického bankovníctva, s notifikáciou po každom pohybe na účte. 

Poznámka. Každý majiteľ debetnej karty má právo na bezplatné používanie osobného účtu vo virtuálnom bankovom systéme. 

Mastercard Standard

Prima banka standart mastercard

MasterCard Standard – Medzinárodná debetná platobná karta pre vedenie účtu, ktorá je vybavená razbou a bezkontaktnou technológiou. Je určený pre klientov vo veku 15 rokov a viac. 

Denný limit na vydanie peňazí z MasterCard Standard je 2500 €.

Klient banky ho môže kedykoľvek zmeniť na pobočke banky, prostredníctvom internetového bankovníctva alebo mobilnej aplikácie Wallet.

Túto kartu môžete získať poštou.

«Prima Banka» posiela novú platobnú kartu na základe konkrétnej požiadavky klienta. Klient dostáva obálku s PIN kódom (osobné identifikačné číslo pre kartu) poštou na určenú adresu.

Debetná karta MasterCard Standard je plant 3 roky.

Poznámka. Obnovenú kartu s platnosťou na ďalšie tri roky, banka automaticky pošle klientovi ešte pred uplynutím platnosti pôvodnej karty. 

Denný limit karty

Orientujte sa na čas od 00: 00 do 24: 00 hod. Počas tohto obdobia môžete robiť platby a transakcie, a tiež spracovávať peniaze len vo finančnom limite definovanom vašou kartou. Denný limit nesmie byť prekročený.

Zadanie nesprávneho PIN kódu

Pri zadávaní PIN kódu, máte právo na trojnásobnú chybu. Pri prekročení tohto limitu sa bankomatom  použije režim zadržania karty. V prípade podozrenia z nezákonnej činnosti, môžete «Zablokovať kartu» pomocou telefonátu na čísla:  0850 700 007, + 421 2 68 28 5 777, alebo + 421 2 68 28 5750.

To isté môžete vykonať aj prostredníctvom internetového bankovníctva, alebo mobilnej aplikácie Wallet. 

Mastercard Gold

Prima banka gold mastercard

MasterCard Gold – Debetná karta je platobná karta s reliéfnou razbou (medzinárodný štandard) pre VIP klientov, s pohodlnou obsluhou účtu. Je navrhnutá s atraktívnym zlatým dizajnom. Je vybavená bezkontaktným čipom. Karta je určená pre klientov vo veku 15 rokov a viac. K nej je možné pripevniť ďalšie doplnkové karty. 

Denný limit karty je 4000 €.

Kedykoľvek máte právo zmeniť tento limit, nielen na pobočke banky, ale aj prostredníctvom Internetového bankovníctva, alebo mobilnej aplikácie Wallet.

Slovenská sporiteľňa (SLSP)

Slovenská sporiteľňa

Je jednou z najväčších slovenských komerčných bánk, ktorá vydáva rôzne druhy kariet, vrátane debetných.

Finančná spoločnosť poskytuje aj ďalšie služby. Napríklad, voľba dizajnu pre kartu zo stoviek špeciálnych ponúk, až 10% odmeny za nákup, výhodné podmienky poistenia v zahraničí, zľavy v reštauráciách a obchodoch, cashback a tak ďalej. 

Pri príležitosti konania olympijských hier v Tokiu ponúka «Slovenská Sporiteľňa»

svojim zákazníkom na výber tri typy debetných kariet s originálnym dizajnom: 

 

Visa Classic

slsp visa classic

Táto karta poskytuje právo naneobmedzené množstvo bezhotovostných platieb.

Výhody pri výberoch hotovosti:

 1. Výber hotovosti vo vlastných bankomatoch banky a bankomatoch ERSTE bez poplatkov.
 2. Platby v obchodoch cez POS-terminál (cashback).
 3. Do 1500 € na deň (Denný limit pre bezhotovostné platby – do 6000 €).

Klienti majú tiež možnosť bezplatne stiahnuť vklad v bankomatoch. 

Pri platbách kartou sa za pravidelné nákupy od bankových partnerov v rámci programu Reward + (napr. v lekárňach, online obchodoch, na čerpacích staniciach) sú vyplácané pravidelné odmeny.). 

Visa elektronická

slsp visa elektronicka

Praktická debetná elektronická karta na realizáciu pohodlných nákupov cez internet aj v obchodoch  – finančný nástroj získavajúci stále väčšiu popularitu na Slovensku.

Okrem štandardného balíka služieb a preferencií, Visa elektronická umožňuje výbery z bankomatov 750 € denne. Doplnkový denný limit pri bezhotovostných platbách je ohraničený sumou 2 000 €. 

Každý klient si môže vybrať dizajn karty podľa vlastného vkusu. 

Banka ponúka odmeny za pravidelné nákupy u partnerov Vernostného programu Reward + (lekárne, virtuálne predajne atď.) Zákazníci získavajú aj Cestovné poistenie. 

Bezkontaktné platby všetkými debetnými kartami Sporiteľne – do 50 €.

Poznámka. Po pridaní novej debetnej karty do svojho mobilného telefónu môže každý zákazník rýchlo a bezpečne platiť v obchodoch, stravovacích a zábavných zariadeniach. 

Space Visa elektronická

slsp space visa elektronická

Karta určená skupine mladých používateľov – žiakov stredných škôl a študentov.

Výhody karty:

 1. Výber hotovosti vo vlastných bankomatoch banky a bankomatoch ERSTE bez poplatkov.
 2. Platobné príkazy, bilančný prehľad, dobíjanie telefónnych kariet a zmena PIN kódu priamo v bankomate, .
 3. Výber hotovosti cez POS-terminál, pri platbe v obchode (služba cashback).
 4. Možnosť výberu hotovosti v bankomatoch 750 € denne a doplnkový denný limit bezhotovostných platieb do 2000 €.

Na karte platia Vernostné programy Reward + a Sphere. 

Klienti majú možnosť ušetriť 5 až 30% pri nakupovaní na Slovensku. Bónusom je výhodné cestovné poistenie.

Poznámka. Space Visa elektronická je viazaná k účtom Space Young, alebo Space Student.

Debetné karty s logom – «Slovenskej Sporiteľne» – veľký zoznam výhod:

Platobná karta Maestro

slsp maestro

Tento finančný nástroj umožňuje dostávať pravidelné odmeny a odmeny v partnerských obchodoch banky.

Elektronické karty sa používajú pre pohodlné nákupy na internete a v supermarketoch. Svojím držiteľom ponúka celý zoznam výhod vo vernostnej aplikácií Reward +.

Ďalšie žiadané služby:

 1. Výber hotovosti vo vlastných bankomatoch banky a bankomatoch ERSTE bez poplatkov.
 2. Úspory s programom «cashback».
 3. Limit na výber hotovosti – 750 €.
 4. Limit na virtuálne peňažné operácie – do 2000 €.
 5. Peniaze späť z každej platby kartou s programom «Priceless specials».
 6. Cestovné poistenie.

Dôležité. Platobná karta Maestro je viazaná na bežný osobný účet alebo účty Exclusive, Space Young, Space Student, Sporožíro alebo Sporožíro senior. Google Pay alebo Apple Pay (skratka z angl. Google Pay) je nástroj, ktorý sa používa na nakupovanie a obchodovanie v obchodoch a na internete.

Mastercard Mass

slsp mass

Táto karta umožňuje výber z bankomatov až 1500 € denne a výhodné podmienky pri dennom limite pre bezhotovostné platby (6 000 €). 

Výber vlastných peňazí v bankomatoch banky – bez poplatkov.

Pri platbe kartou v partnerských obchodov sa stávate účastníkmi Vernostného programu Reward + (v lekárňach, internetových obchodoch a ďalších prevádzkach s rôznymi službami, a tiež programu «Priceless specials».

Všetci držitelia debetných kariet môžu využívať Cestovné poistenie.

Mastercard World

slsp mastercard

Debetná karta s pekným dizajnom ponúka svojmu držiteľovi možnosť bezplatného vstupu do VIP-čakární letísk vo Viedni, Bratislave a Prahe.

Ďalšie výhody:

 1. Výhodné nákupy a zľavy vo Vernostnom programe Reward +.
 2. Výber hotovosti v bankomatoch – do 2500 € denne.
 3. Denný limit pre bezhotovostné platby – do 10000 €.
 4. Peniaze späť z každej platby kartou s programom «Priceless specials».
 5. Cestovné zľavy a množstvo bonusov v rámci programu Mastercard ELITE.

Dôležité. Táto karta umožňuje získať finančnú kompenzáciu za odloženú alebo zrušenú leteckú dopravu, ako aj za stratenú batožinu v rámci špeciálneho programu od ClaimAir. Toto je zoznam majiteľov Mastercard World vo veku 18 rokov a viac. Priemerná výška náhrady za let sa pohybuje od 250 € do 600 €. Konečná suma závisí od dĺžky letu. 

Bratislavská mestská karta

slsp bratislavská mestská karta

Špeciálna platobná karta pre obyvateľov hlavného mesta Slovenska. Ponúka dosiahnutie približne 10% úspor cestovaním verejnou dopravou. v Bratislave.

Ďalšie zvýhodnenia:

 • Zvýhodnený vstup do galérií, múzeí, zoologickej záhrady, bazénu atď. (zoznam partnerov bánk vyhľadávanie na karta.bratislava.sk)
 • Neobmedzené množstvo bezhotovostných platieb;
 • Bezplatné výbery hotovosti v bankomatoch banky a bankomatoch ERSTE;
 • Služba Cashback;
 • Limit na výber hotovosti v bankomatoch – 750 € denne a doplnkový denný limit pre behotovostné platby – 2000 €;
 • Vernostný program Reward +.

Dôležité. Na získanie karty je potrebné dokumentovať trvalý pobyt v Bratislave. 

Space karty Junior

slsp karta junior

Praktická platobná karta pre deti s možnosťou voľby svojho vlastného dizajnu, umožňuje neobmedzené množstvo bezhotovostných transakcií v €. 

Je to žiadaný nástroj na pomoc, kontrolu a dopĺňanie financií rodičmi. 

Základné výhody:

 • Pohodlné dobíjanie kreditov mobilných operátorov;
 • Mesačný limit alebo štandardný limit je 300 € (do 100 € v prípade výberu hotovosti, do 200 € na bezhotovostné platby); 
 • Účasť vo vernostnom programe Reward +.

Karta umožňuje bezplatný výber vo všetkých bankomatoch banky a bankomatoch ERSTE.

Poznámka. Doba platnosti karty je 5 rokov. Na jej získanie je potrebný doklad o narodení dieťaťa.

 

Možno Vás zaujme

Pridať komentár