switch-dark switch-light

Dátum aktualizácie: 04.03.2023

GDPR

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú naše zásady a postupy zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich informácií pri používaní služby a informujú vás o vašich právach na ochranu osobných údajov a o tom, ako vás chráni zákon.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie služby. Používaním služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. 

Výklad a vymedzenie pojmov

Interpretácia

Slová, ktorých začiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný podľa nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle.

Vymedzenie pojmov

Konto znamená jedinečné konto vytvorené pre vás na prístup k našej službe alebo jej častiam.

Spoločnosť (v tejto zmluve uvádzaná ako "Spoločnosť", "My", "Nás" alebo "Naša") znamená OnlySlovakia s.r.o., Pod násypom 4612/7E 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, Slovensko.

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré webová lokalita ukladá do vášho počítača, mobilného zariadenia alebo akéhokoľvek iného zariadenia a ktoré obsahujú podrobnosti o histórii vášho prehliadania na danej webovej lokalite.

Krajina pôvodu: Slovensko.

Zariadenie - akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup k službe, napríklad počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.

Služba - webová stránka.

Poskytovateľ služieb je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva údaje v mene spoločnosti. Vzťahuje sa aj na spoločnosti alebo jednotlivcov, ktorí sú tretími stranami a ktorých Spoločnosť angažuje na pomoc pri poskytovaní Služby, na poskytovanie Služby v mene Spoločnosti, na vykonávanie služieb súvisiacich so Službou alebo na pomoc Spoločnosti pri analýze používania Služby.

Služba sociálnych médií tretej strany sa vzťahuje na akúkoľvek webovú stránku alebo akúkoľvek webovú stránku sociálnych médií, prostredníctvom ktorej sa Používateľ môže prihlásiť alebo si vytvoriť účet na používanie Služby.

Údaje o používaní sú údaje zhromažďované automaticky alebo odvodené z používania služby alebo z infraštruktúry samotnej služby (napr. trvanie návštevy stránky).

Webová stránka - OnlySlovakia, dostupná na adrese https://onlyslovakia.com/..

Ste fyzická osoba, ktorá pristupuje k Službe alebo ju používa, prípadne spoločnosť alebo iná právnická osoba, v mene ktorej takáto osoba pristupuje k Službe alebo ju používa.

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Typy údajov, ktoré sa majú zhromažďovať

Osobné údaje

Pri používaní našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu. Osobne identifikovateľné informácie môžu okrem iného zahŕňať:

- e-mailovú adresu

- Meno a priezvisko

- telefónne číslo

- Adresa, mesto, región, PSČ, obec.

- Údaje o používaní

Údaje o používaní

Pri používaní služby sa automaticky zhromažďujú údaje o používaní.

Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré ste navštívili, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje.

Keď pristupujete k službe pomocou svojho mobilného zariadenia alebo prostredníctvom neho, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie, okrem iného typ mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečný identifikátor vášho mobilného zariadenia, IP adresu vášho mobilného zariadenia, operačný systém vášho mobilného zariadenia, typ mobilného internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje.

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré odosiela váš prehliadač pri každej návšteve našej služby alebo pri prístupe k službe pomocou mobilného zariadenia alebo prostredníctvom neho.

Informácie zo služieb sociálnych médií tretích strán

Spoločnosť vám umožňuje vytvoriť si účet a prihlásiť sa na používanie Služby prostredníctvom nasledujúcich služieb sociálnych médií tretích strán:

- Google

- Facebook

- Twitter

- Discord

Ak sa rozhodnete zaregistrovať prostredníctvom služby sociálnych médií tretej strany alebo nám k nej inak umožníte prístup, môžeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré sú už spojené s vaším účtom v službe sociálnych médií tretej strany, napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, vaše aktivity alebo zoznam kontaktov spojených s týmto účtom.

Technológie sledovania a cookies

Na sledovanie aktivity v rámci našej služby a ukladanie určitých informácií používame súbory cookie a podobné technológie sledovania. Technológie sledovania, ktoré používame, sú majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšovanie a analýzu našich služieb. Technológie, ktoré používame, môžu zahŕňať:

- Súbory cookie alebo súbory cookie prehliadača. Súbor cookie je malý súbor umiestnený vo vašom zariadení. Môžete svojmu prehliadaču určiť, aby odmietol všetky súbory cookie, alebo určiť, kedy sa majú súbory cookie odosielať. Ak však súbory cookie neprijmete, nebudete môcť používať niektoré časti našej služby. Ak ste nenastavili svoj prehliadač tak, aby odmietal prijímať súbory cookie, naša služba môže používať súbory cookie.

Webové majáky. Niektoré časti našej služby a naše e-maily môžu obsahovať malé elektronické súbory známe ako webové signály (nazývané aj jasné gify, pixelové značky a jednopixelové gify), ktoré Spoločnosti umožňujú napríklad spočítať používateľov, ktorí navštívili tieto stránky alebo otvorili e-mail, a ďalšie relevantné štatistiky webu (napríklad zaznamenávanie popularity konkrétnej časti a kontrolu integrity systému a servera).

Súbory cookie môžu byť "trvalé" alebo "relácie". Trvalé súbory cookie zostávajú vo vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, keď ste offline, zatiaľ čo súbory cookie relácie sa vymažú hneď po zatvorení webového prehliadača. Viac informácií o súboroch cookie nájdete v tomto článku o zásadách ochrany osobných údajov.

Na účely opísané nižšie používame reláciu aj trvalé súbory cookie:

Nevyhnutné / základné súbory cookie

Typ: Relačné súbory cookie

Spravované: nami

Účel: Tieto súbory cookie sú potrebné na poskytovanie služieb dostupných prostredníctvom webovej lokality a na to, aby ste mohli používať niektoré jej funkcie. Pomáhajú overovať používateľov a zabraňujú podvodnému používaniu používateľských účtov. Bez týchto súborov cookie nie je možné poskytnúť služby, ktoré ste si vyžiadali, a tieto súbory cookie používame len na to, aby sme vám tieto služby mohli poskytnúť.

Zásady používania súborov cookie / Oznámenie o prijímaní súborov cookie

Typ: Trvalé súbory cookies

Spravované: nami

Účel: Tieto súbory cookie určujú, či používatelia súhlasili s používaním súborov cookie na stránke.

Súbory cookie týkajúce sa funkčnosti

Typ: Trvalé súbory cookies

Spravované: nami

Účel: Tieto súbory cookie nám umožňujú zapamätať si vaše voľby pri používaní stránky, napríklad zapamätať si vaše prihlasovacie údaje alebo jazykové preferencie. Účelom týchto súborov cookie je poskytnúť vám personalizované služby a ušetriť vás od opätovného zadávania vašich preferencií pri každom použití stránky.

Viac informácií o súboroch cookie, ktoré používame, a o vašich možnostiach týkajúcich sa súborov cookie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie alebo v časti Súbory cookie v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Použitie vašich osobných údajov

Spoločnosť môže používať osobné údaje na tieto účely:

Poskytovanie a údržba našej služby vrátane monitorovania používania našej služby.

Správa vášho účtu: správa vašej registrácie ako používateľa služby. Poskytnuté osobné údaje vám môžu umožniť prístup k rôznym funkciám služby, ktoré sú vám ako registrovanému používateľovi k dispozícii.

Plnenie zmluvy: vypracovanie, dodržiavanie a plnenie zmluvy o kúpe produktov, položiek alebo služieb, ktoré ste si zakúpili, alebo akejkoľvek inej zmluvy s nami prostredníctvom Služby.

Kontaktovať vás: Kontaktovať vás prostredníctvom e-mailu, telefonických hovorov, SMS alebo iných rovnocenných foriem elektronickej komunikácie, ako sú push notifikácie mobilných aplikácií, v súvislosti s aktualizáciami alebo informačnými správami týkajúcimi sa funkcií zmluvy, produktov alebo služieb vrátane bezpečnostných aktualizácií, ak je to potrebné alebo vhodné na ich realizáciu.

Poskytovať vám novinky, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o ďalších produktoch, službách a podujatiach, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo vyžiadali, pokiaľ sa nerozhodnete takéto informácie nedostávať.

Spravovať vaše otázky: Obsluhovať a spravovať vaše otázky adresované Nám.

Pri prevode podniku: Vaše údaje môžeme použiť na vyhodnotenie alebo uskutočnenie zlúčenia, odpredaja, reštrukturalizácie, reorganizácie, zrušenia alebo iného predaja alebo prevodu niektorých alebo všetkých našich aktív, či už v rámci pokračujúceho podniku, konkurzu, likvidácie alebo podobného konania, v ktorom sú medzi prevedenými aktívami aj nami uchovávané osobné údaje o používateľoch našich služieb.

Na iné účely: Vaše informácie môžeme použiť na iné účely, napríklad na analýzu údajov, identifikáciu trendov používania, určenie účinnosti našich reklamných kampaní a hodnotenie a zlepšovanie našej služby, produktov, služieb, marketingu a vašich skúseností.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v nasledujúcich situáciách:

- S poskytovateľmi služieb: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb na monitorovanie a analýzu vášho používania našej služby, aby sme vás mohli kontaktovať.

- Pri prevode podnikania: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo prenášať v súvislosti s akýmkoľvek zlúčením alebo splynutím, predajom majetku spoločnosti, financovaním alebo akvizíciou celého nášho podnikania alebo jeho časti inou spoločnosťou.

- Pridružené spoločnosti: Vaše údaje môžeme zdieľať s našimi pridruženými spoločnosťami a v takom prípade budeme od týchto pridružených spoločností vyžadovať, aby dodržiavali tieto zásady ochrany osobných údajov. Pridružené spoločnosti zahŕňajú našu materskú spoločnosť a všetky ostatné dcérske spoločnosti, partnerov v spoločných podnikoch alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú s nami pod spoločnou kontrolou.

- S obchodnými partnermi: Vaše údaje môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi, aby vám ponúkli určité produkty, služby alebo propagačné akcie.

- S ostatnými používateľmi: Keď zdieľate osobné informácie alebo inak komunikujete vo verejných oblastiach s inými používateľmi, tieto informácie môžu vidieť všetci používatelia a môžu byť verejne zdieľané mimo nich. Ak komunikujete s inými používateľmi alebo sa zaregistrujete prostredníctvom služby sociálnej siete tretej strany, vaše kontakty v službe sociálnej siete tretej strany môžu vidieť vaše meno, profil, fotografie a opis vašich aktivít. Podobne aj ostatní používatelia si budú môcť prezerať opisy vašich aktivít, komunikovať s vami a prezerať si váš profil.

- S vaším súhlasom: S vaším súhlasom môžeme vaše osobné údaje zverejniť na akýkoľvek iný účel.

Uchovávanie osobných údajov

Spoločnosť bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako to bude potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať vaše údaje na splnenie platných zákonov), riešenie sporov a presadzovanie našich právnych dohôd a zásad.

Spoločnosť bude uchovávať aj údaje o používaní na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa zvyčajne uchovávajú kratší čas, pokiaľ sa tieto údaje nepoužívajú na zvýšenie bezpečnosti alebo funkčnosti našej služby alebo pokiaľ nie sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje dlhší čas.

Poskytovanie vašich osobných údajov

Vaše informácie vrátane osobných údajov sa spracúvajú v prevádzkových kanceláriách spoločnosti a na akýchkoľvek iných miestach, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracovania. To znamená, že tieto informácie môžu byť prenesené a uložené v počítačoch nachádzajúcich sa mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej verejnej jurisdikcie, kde sa zákony o ochrane údajov môžu líšiť od zákonov vo vašej jurisdikcii.

Váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov a následné poskytnutie takýchto informácií predstavuje váš súhlas s takýmto prenosom.

Spoločnosť podnikne všetky primerané kroky potrebné na zabezpečenie bezpečného zaobchádzania s vašimi údajmi v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a žiadny prenos vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny sa neuskutoční, pokiaľ nebudú zavedené primerané kontroly vrátane zabezpečenia vašich údajov a iných osobných informácií.

Vymazanie vašich osobných údajov

Máte právo vymazať alebo nás požiadať o pomoc pri vymazaní osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili.

Naša služba vám môže poskytnúť možnosť odstrániť určité informácie o vás zo služby.

Svoje údaje môžete kedykoľvek aktualizovať, zmeniť alebo vymazať tak, že sa prihlásite do svojho účtu, ak ho máte, a navštívite časť s nastaveniami účtu, ktorá vám umožňuje spravovať vaše osobné údaje. Môžete nás tiež kontaktovať a požiadať o prístup, opravu alebo vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Upozorňujeme však, že určité informácie môžeme potrebovať uchovávať, ak na to máme zákonnú povinnosť alebo oprávnený dôvod.

Poskytnutie vašich osobných údajov

Obchodné transakcie

Ak sa spoločnosť zúčastňuje na fúzii, akvizícii alebo predaji aktív, vaše osobné údaje môžu byť prenesené. Pred prenosom vašich osobných údajov, na ktoré sa vzťahujú iné zásady ochrany osobných údajov, vás o tom budeme informovať.

Činnosť orgánov činných v trestnom konaní

Za určitých okolností môže byť spoločnosť povinná zverejniť vaše osobné údaje, ak to od nej vyžaduje zákon alebo na základe odôvodnených žiadostí verejných orgánov (napr. súdu alebo vládneho orgánu).

Ďalšie zákonné požiadavky

Spoločnosť môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere, že je to nevyhnutné na:

- ochranu práva alebo majetku spoločnosti

- predchádzanie alebo vyšetrovanie možného protiprávneho konania v súvislosti so službou.

- ochránu osobnej bezpečnosti používateľov služieb alebo verejnosti

- ochrana pred právnou zodpovednosťou

Zabezpečenie vašich osobných údajov

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, ale nezabúdajte, že žiadny spôsob prenosu cez internet ani spôsob elektronického ukladania nie je stopercentne bezpečný. Hoci sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Ochrana súkromia detí

Naša služba nie je určená pre osoby mladšie ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od osôb mladších ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že nám vaše dieťa poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje od osôb mladších ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Ak sa musíme spoliehať na súhlas ako právny základ na spracovanie vašich informácií a vaša krajina vyžaduje súhlas rodiča, môžeme pred zhromažďovaním a používaním informácií vyžadovať súhlas vášho rodiča.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na webovú stránku tejto tretej strany. Odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej webovej lokality, ktorú navštívite.

Nekontrolujeme a nezodpovedáme za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy webových stránok alebo služieb tretích strán.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O všetkých zmenách vás budeme informovať zverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Pred nadobudnutím účinnosti zmien vás budeme informovať e-mailom a/alebo viditeľným oznámením na našej službe a aktualizujeme dátum "Poslednej aktualizácie" v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali tieto zásady ochrany osobných údajov a zisťovali ich zmeny. Zmeny zásad ochrany osobných údajov nadobudnú účinnosť po ich zverejnení na tejto stránke.

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať

: info@onlyslovakia.com

 

 

Výmenné kurzy

USD flag
USD
11.12
1,08
0.00
GBP flag
GBP
11.12
0,86
0.00
HUF flag
HUF
11.12
381,90
0.00
CZK flag
CZK
11.12
24,37
+0,01
PLN flag
PLN
11.12
4,33
0.00
CHF flag
CHF
11.12
0,95
0.00
TRY flag
TRY
11.12
31,19
-0,05
THB flag
THB
11.12
38,40
+0,30

REKLAMA