Kreditné karty na Slovensku

Credit card

Kreditná karta sa na Slovensku stáva čoraz obľúbenejším finančným nástrojom, hoci nemá rovnakú obľubu ako debetná karta.

Na rozdiel od debetných platobných kariet, je využívanie tejto karty pôžičkou. Toto je dôležité si pamätať, veľa ľudí si zamieňa tieto dva systémy nakladania s peniazmi. Vyberať peniaze z kreditnej karty je možné aj „záporne“ do kreditného limitu nastaveného na danú kartu, s debetnou kartou – disponujete s tým, čo je na vašom osobnom účte.

Ďalšou výhodou kreditnej karty je to, že pri správnom prístupe za svoju službu neplatíte ani euro. 

Je veľmi pohodlným prostriedkom na nakupovanie, servis a vyúčtovanie, najmä ak v danom momente nemáte na účte vlastné peniaze. Využívate finančné možnosti jednej zo Slovenských bánk, ktorá je vaším veriteľom. Ak splácate dlhy vždy včas, poskytuje veľký zoznam výhod a absenciu nevýhod.

Kreditné karty na Slovensku. Aké sú je jej osobitosti? 

Kreditné karty na Slovensku

Kreditná karta na Slovensku sa na prvý pohľad nelíši od klasickej debetnej karty. A aj vyzerá takmer rovnako – má svoje vlastné špeciálne číslo a dátum exspirácie.

Aký je hlavný rozdiel? 

Netýka sa to technického, formálneho, ale základného, ​​sémantického aspektu. Získaním tohto typu karty získate kreditný limit. Na platby nepotrebujete svoje osobné peniaze. „Kreditná karta“ vám umožňuje platiť v obchodoch alebo vyberať hotovosť z bankomatov, aj keď na vašom účte nie sú žiadne prostriedky.

Použitím kreditnej karty získate na rozdiel od debetnej karty určité množstvo peňazí. Môže sa použiť na získanie finančných prostriedkov aj bez zo zostatku na účte alebo, v niektorých prípadoch, aj pri prečerpaní.

Získaná pôžička je obnoviteľná (opakujúca sa). Pri každej splátke úveru sa úverový limit automaticky obnovuje. 

Medzi jasné výhody kreditnej karty patrí možnosť odloženého splácania (v prípade debetu sú peniaze okamžite odpísané z účtu). Na druhej strane je však úrok z nesplatenej pôžičky veľmi vysoký. 

Používanie Slovenských kreditných kariet

Kreditné karty na Slovensku

Kreditné karty môžete používať na Slovensku aj v zahraničí. Pri žiadosti o medzinárodnú kartu banky odporúčajú zvoliť produkt, ktorým môžete platiť nielen v obchodoch, ale tiež vyberať hotovosť z bankomatov. 

Poplatok za používanie medzinárodných kariet je spravidla vyšší ako v prípade tuzemských. 

Venujte pozornosť tejto dôležitej informácii. Preštudujte si informácie konkrétnej banky. Vyberte si kartu na základe množstva výhod a osobitostí jej použitia v iných krajinách.

Doba platnosti kreditnej karty

Kreditná karta, aj debetná karta, sa vydáva na určitú dobu. Toto obdobie obvykle trvá jeden až tri roky. V prípade kariet vydaných špecializovanými spoločnosťami môže byť doba platnosti neobmedzená. 

Po skončení platnosti karty má klient právo a možnosť ju nahradiť novou.

Niektoré bankové inštitúcie dokonca ani nečakajú na žiadosť o výmenu a automaticky vydávajú novú kartu. Poradie vydania vo veľkej miere závisí od vašej osobnej kreditnej histórie a od konkrétneho druhu karty. 

Výber hotovosti v bankomate 

Kreditné karty na Slovensku

Ide o kreditnú kartu určenú na nákup tovarov a služieb. Ale to neznamená, že z nej nemôžete stiahnuť peniaze v bankomate. Väčšina slovenských bánk túto funkciu poskytuje spolu s mapou bankomatov.  Môže sa však líšiť podľa typu karty a podľa pravidiel konkrétnej banky. 

Pri kartách s odloženou platbou je tento parameter často obmedzený.

Aby ste si vybrali hotovosť z niektorých kárt, musíte navštíviť pobočku banky. V prípade, ak bola kreditná karta použitá na výber peňažných prostriedkov, nemáte žiaden úžitok z bezúročného obdobia, na ktoré máte nárok pri použití finančných prostriedkov na nákup tovaru a služieb. Bude vám účtovaný úrok od dátumu, kedy ste dostali konkrétnu sumu, až do jej splatenia.

Pamätajte si, že pri kreditnej karte je iný účel — možnosť kúpy na úver.

Vyberanie peňazí je dodatočná funkcia, zohľadňujúca extrémne situácie, keď neexistuje iná možnosť. 

Typy kreditných kariet v Slovenských bankách

Existuje veľké množstvo svetových združení, ktoré vyvinuli svoje kreditné karty s charakteristickými vlastnosťami. 

Najznámejšie spoločnosti:

 • Eurocard / Mastercard
 • Maestro
 • VISA
 • American Express (AMEX)
 • JCB (Japan Credit Bureau)
 • Diners Club

Kreditné karty na Slovensku

Posledná spoločnosť pracuje na Rakúskom finančnom trhu v Česku a na Slovensku.

Každá asociácia má niekoľko druhov kreditných kariet, VISA napríklad prestížne VISA Gold alebo VISA Platinum. 

Okrem toho sú k dispozícii aj kreditné karty pre deti, karty pre špeciálne požiadavky a pre jednotlivé kategórie klientov.

Ako získať kreditnú kartu na Slovensku?

Kreditné karty sa vydávajú pre použitie na území Slovenskej republiky (v rámci krajiny) a medzinárodné – pre finančné operácie doma i v zahraničí. V prípade podania žiadosti, ak je to možné, banka odporúča výber, medzi kartou pre Slovensko, alebo zahraničnou bankovou kartou.

Poznámka. Zvyčajné podmienky na získanie kreditnej karty sú: vek najmenej 18 rokov, občianstvo Slovenskej republiky alebo trvalý pobyt v Slovenskej republike a mesačný príjem na účet, ktorý bankové inštitúcie určujú podľa svojich parametrov. 

Banky spravidla požadujú od potenciálnych klientov nasledujúce dokumenty:

 • Preukaz totožnosti a iné doklady preukazujúce totožnosť (cestovný pas alebo rodný list).
 • Potvrdenie o mieste bydliska (napr. doklad o prenájme alebo SIPO, telefónny účet, výpis z účtu atď.)
 • Doklad o príjme (zdroj príjmu). Výpis z OR, daňové priznanie za posledný rok (právnická a fyzická osoba), starobný dôchodok. 

Ak klient požiada o kreditnú kartu, musí mať účet v banke, ktorá kartu vydala, len v osobitne dohodnutých prípadoch. Z tohto účtu sa môžu čerpať (inkasovať) aj výplaty pôžičiek. S týmto účtom nie sú zároveň spojené žiadne ďalšie kreditné karty 

Môže byť potrebné, aby banka požadovala informácie o minimálnej sume čistého mesačného príjmu klienta. Jeho veľkosť sa môže v jednotlivých bankách značne líšiť.

Ako splatiť úver na karte Slovenskej banky

Kreditné karty na Slovensku

Splácanie úveru a úroková sadzba 

Pri všetkých úveroch sa používa približne rovnaká sadzba, založená na definovaní potrebných formálnych krokov.

Každým, použitím kreditnej karty, vám banka požičiava. Následne splácate mesačne a v niektorých prípadoch splácate spolu s úrokom. Po uplynutí bezúročného obdobia sa nesplatená časť úveru stáva mechanizmom účtovania úrokov. To je mínus každej kreditnej karty. Ak ju nepoužijete uvážene, alebo máte nečakané finančné ťažkosti, môže sa stať zdrojom neželaného problému.

Úrokové sadzby na kreditnú kartu sú oveľa vyššie ako pri prečerpaní alebo spotrebiteľskom úvere.

«Kreditka» v súčasnosti sa v niektorých krajinách používa úrokovú sadzbu, ktorá sa pohybuje medzi 20% a 26% ročne. V mnohých bankách sú pôsobivé reklamné kampane sľubujúce bezúročné úvery len čiastočne pravdivé. Musíte splatiť dlh počas bezúročného obdobia. Je to nemenná podmienka pre pravidelné využívanie pôžičiek bez ďalšieho zbytočného vyplácania úrokov.

Na základe mesačného účtu je zákazník povinný zaplatiť minimálnu sumu uvedenú v zmluve. Zvyčajne sa stanovuje minimálne 5 až 10% z celkovej výšky dlhu, vrátane úrokovej sadzby. Čím menšia mesačná platba, tým dlhšie si a tým drahšie si požičiavate.

Väčšina slovenských bánk akceptuje splatenie sumou nad stanovené minimum, alebo splatenie celej sumy v jednej splátke.

Úver sa obvykle spláca tromi spôsobmi:

 • Platobný príkaz (z účtu akéhokoľvek klienta);
 • Priama debetná platba (minimálna platba sa automaticky odpíše z účtu klienta);
 • Platba poukážkou, voucherom.

Úroková sadzba úveru, ktorý bol poskytnutý pomocou Kreditnej karty sa obvykle počíta v % za obdobie, “cyklus”, (ktoré sa pohybuje od 0,87% do 2,46% po poludní. Tieto čísla sa na prvý pohľad nezdajú byť nebezpečné, ak ich ale prepočítate na rok, je to už viac ako 20 percent. 

Bezúročné obdobie

Kreditné karty na Slovensku

Toto obdobie je najväčšou výhodou kreditných kariet. Nebudete musieť platiť príliš veľa eur za to, že použijete peniaze banky. Ale bezúročné obdobie je prísne časovo obmedzené. 

Táto karta predstavuje pôžičku s nulovým percentuálnym podielom do dohodnutej doby použitia. Pre väčšinu Slovenských kariet je bezúročné obdobie 45 dní. Ak nemôžete splatiť pôžičku v stanovenom termíne, na nezaplatenú časť pôžičky sa budú účtovať úroky.

Dôležité. Niektoré z kárt neumožňujú bezúročné používanie. Ak ho chcete využívať, musíte vedieť, či je vaša karta bezúročná a na akú dobu.

Upozorňujeme vás,

Bezúročné použitie sa zvyčajne vzťahuje len na platby kartou v obchodných miestach (bezhotovostné transakcie). Ak si z kreditnej karty vyberiete peniaze v bankomate (hotovostné operácie), platíte úrok z celej sumy. Použitie kreditnej karty v bankovníctve je veľmi nevýhodné. Pri týchto operáciách použite štandardnú debetnú kartu. 

Výhody a nevýhody kreditných kariet na Slovensku

Kreditné karty na Slovensku

Charakteristickými pozitívnymi znakmi kreditnej karty sú: 

 1. Stály prstup k finančnej rezerve, ktorý je určený na plnenie plánovaných a neplánovaných výdavkov. 
 2. Jednoduchosť a rýchlosť použitia — môžete ňou nakúpiť v obchodoch a vytiahnuť z nej peniaze z bankomatu. 
 3. V prípade, že je pôžička splatná v priebehu určitého obdobia (zvyčajne 45 dní), neplatíte úroky.
 4. Ďalšie služby zahŕňajú bezplatné poistenie (cestné, úrazové, poistenie proti strate karty atď.)
 5. Bonusové diskontné programy.
 6. Pri cestách do zahraničia, nemusíte ísť na výmenné miesto. Ušetríte čas a peniaze.

Dôležité. Zneužitie kreditky je menej pravdepodobné, ako krádež hotovosti.

Nedostatky Slovenských kreditných kariet:

 1. Vysoká úroková sadzba – ak nezaplatíte pôžičku počas bezúročného obdobia, „pocítite sa vo vašom vrecku“ jednu z najvyšších úrokových sadzieb všetkých úverových produktov na finančnom trhu.
 2. Nevýhodné sťahovanie hotovosti – bezúročné obdobie sa obvykle nevzťahuje na vyberanie hotovosti v bankomatoch. 

Poznámka. Ďalším negatívnym faktorom je nedostupnosť kreditných kariet pre určitú kategóriu občanov vrátane mnohých cudzincov. Banky často kladúú veľmi vysoké požiadavky na úverový rating klientov. To sa týka hlavne majiteľov kariet. 

Kreditné karty  Diners Club

Diners club

Obnoviteľné karty Diners Club (Diners Club), ktoré boli navrhnuté špeciálne pre najnáročnejších zákazníkov, obsahujú nielen klasický súbor pôžičiek, ale aj množstvo výhod a doplnkových služieb. 

Informácia. «Kreditka» Diners Club bola prvou kreditnou kartou ešte v polovici 20. storočia. Prvú finančnú spoločnosť s názvom Diners Club International založili v Rakúsku Frank Macksmanra a Ralph Schneider. Diners Club poskytuje svoje kreditné karty fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám. 

Táto spoločnosť ponúka na Slovensku a v Česku niekoľko typov kreditných kariet. Každá z nich ponúka svoj vlastný súbor výhod. 

Diners Club Pure

Diners Club Pure

Táto karta je určená pre všetky sociálne a vekové kategórie obyvateľstva. Má dlhé neúročené obdobie 55 dní. Netýka sa to len bankových prevodov, ale aj výberu peňažných prostriedkov.

Limitná hodnota pre používateľov karty:

1200 – 15000 €.

Poznámka. Komplex služieb ALL INCLUSIVE je poskytovaný na základe osobitných tarifných schém. Za používanie kreditnej karty sa nepredpokladá ročný poplatok. Môžete si ju objednať priamo na firemnej stránke, vyplnením a odoslaním jednoduchého formulára s údajmi. 

Zoznam výhod Diners Club

Všetky karty umožňujú refundáciu až do výšky 5 % za každú platobnú transakciu.

Táto preferencia v rámci programu lojality Club Rewards ®. Ponúka výmenu nazbieraných bodov, z ponúk u takmer 400 značkových obchodov.

Diners – to je RPMN vo výške 8,66%

Každý užívateľ karty automaticky dostane pôžičku Diners s najnižšou úrokovou sadzbou v Slovenskej republike. Je to 9,9% ročne a RPMN 8,66%. Tieto podmienky sú splnené pri použití karty ako finančného nástroja pri nákupe v obchodoch alebo pri prevode peňazí na bankové účty.

Úver Diners môže byť použitý aj na splatenie dlhov z iných kreditných kariet. Množstvo peňazí a vkladov, spôsob splácania určuje zákazník. 

Doplnková karta pre blízkych príbuzných

Služba je zadarmo alebo za minimálnu cenu..

Operácie cez doplnkovú kartu, musí zaplatiť majiteľ karty.  Na oboch kartách sa kumulujú nákupy programu: „Club Rewards“.

O ďalšiu, doplnkovú kartu, žiadate o bez toho, aby ste museli predložiť informácie o príjmoch, môžete si ju vybrať na stránke mojdiners.sk. Zhoda medzi kartami nie je povinná. Limit kariet je spoločný.

Kreditné karty «Diners» poskytujú množstvo ďalších výhod a zliav.

 • Vysoká úroveň bezpečnosti – dokonca aj v prípade nesprávneho použitia karty, náklady znáša Diners Club. 
 • Fast / Priority Lane – rýchla bezpečnostná kontrola v prioritnej zóne na letisku Viedeň.
 • eAccount – Kontrola a mapovanie pohybov v reálnom čase cez osobný prístup, účet. Prehľad uskutočnených transakcií a platieb. 
 • My Diners – je virtuálny systém so širokým spektrom zliav a výhod po celom svete.
 • Exkluzívna prezentácia nových filmov, podujatí, súťaží a ďalších výhod. Špeciálny blog na Facebooku.

Poznámka. Kreditné karty klubu zabezpečujú prístup do viac ako 1000 čakacích miestností na letiskách s najvyšším pohodlím na svete. 

Pravidlá a podmienky konverzie bodov v programe lojality Club Rewards ® sú zverejnené na stránke My Diners.

Diners Club Pure +

Diners Club Pure+

Táto karta poskytuje možnosť získať značnú odmenu za nákupy a výhodný systém cestovného poistenia.

Dĺžka trvania bezúročného obdobia je 55 dní. Aj v prípade, že sa z bankového účtu vyplatí suma, ktorá je obmedzená dohodnutým limitom. 

Limitná hodnota pre používateľov karty:

od 1200 do 15000 €.

Balík služieb ALL INCLUSIVE ponúka spoločnosť vrámci ročného poplatku za používanie karty.

Výška poplatku – €.

Diners Club Austrian Airlines

Diners club card austrian airlines

Cena karty je 79 € za rok. 

Na karte sú zapísané bonusové body pre program Club Rewards. Letné míle sa na oddelenom účte Miles & More premenia na stimulujúce nákupy.

Každý nový používateľ dostáva 5 000 stimulačných míľ na svoj účet Miles & More. 

Diners Club Austrian Airlines – znamená aj výhody v podobe registrácie v obchodnej triede. 

Aj v prípade obyčajného cestovného lístka od Austrian Airlines máte právo na „registráciu obchodnej triedy“. Pravidlo platí na letiskách v RakúskuKošickom letisku na Slovensku pre všetkých používateľov kreditnej karty Diners Club Austrian Airlines +.

Diners Club Golf +

Diners Club Golf+

Ročný poplatok za kartu je 79 €.

Karta zaručuje 20% zľavy na Green Fee. Slovenskí alebo Českí hráči si môžu vybrať medzi Slovenskými a Českými hracími poliami na základe podmienok Diners Club Golf +. Táto akcia funguje bez akýchkoľvek obmedzení podľa sezóny alebo dňa. 

Špecciálne Poistenie aktuálne na území Slovenska

Majiteľ karty automaticky získa špeciálnu poistku na golf. Je určená na pokrytie nákladov spojených s prenájmom golfového vybavenia, poistením golfového vybavenia, s poistením «Hole in One», s poistením zodpovednosti a s členskými príspevkami v kluboch. 

Poistenie proti nehodám v zahraničí pre používateľov kárt a ich spolucestujúcich

Výška poistného krytia, pri cestách do zahraničia, sa môže pohybovať okolo 6 miliónov eur. Poisťujú sa nielen majitelia karty, ale aj ich spolucestujúci, (príbuzní alebo priatelia). Počas cesty je k dispozícii denná záchranná služba. Jej úlohou je pomáhať pri riešení nepredvídaných problémov v zahraničí. 

Pre golfových hráčov, ktorí vlastnia karty, spoločnosť predpokladá poistenie:

 1. Finančných výdavkov na prenájom golfového vybavenia – do 600 €.
 2. Hole in One – do 1000 €
 3. Golfové potreby – do 3000 €
 4. Zodpovednosť za škodu – do 40 000 €
 5. Členské príspevky – do 1200 €

Okrem toho je držiteľom karty  na všetkých tratiach Austrian Airlines k dispozícii bezplatný golfový balík. Diners Club Austrian Airlines +. Golfový balíček taktiež zahŕňa bezplatnú prepravu batožiny s golfovým vybavením všetkými letovými trasami Austrian Airlines. Klienti s kartou Diners Club Austrian Airlines + prechádzajú registráciou Business class v Rakúsku a v Košiciach na Slovensku.

Diners Club Vintage

Diners club vintage

Kreditný limit na karte – od dvoch do dvadsaťtisíc €. Ročné náklady na servis 129 €.

Karta so štýlovým «Vintage» dizajnom ponúka karta zľavy na nákupy do výšky 5 % a úrazové poistenie pri cestách do zahraničia pre majiteľa aj jeho spolucestujúcich. Ich počet nie je obmedzený. Poistenie je platné od okamihu prekročenia hranice. Končí sa návratom do krajiny.

Diners Club Premium

diners club premium

Neobmedzený limit karty – 4000 €. Okrem hlavnej karty je dovolené otvoriť ďalšie dve doplnkové karty. Ročné náklady na servis 199 €.

Karta s originálnym krásnym dizajnom patrí k najprestížnejším finančným nástrojom «Diners Club». Poskytuje svojmu majiteľovi nadštandardné služby, veľký zoznam preferencií a výhod.

Určená pre VIP klientov so špeciálnymi, zvýšenými požiadavkami. 

Karta vás oprávňuje na päť vstupov zadarmo do viac ako 1 000 letiskových salónikov s najvyšším komfortom (na celom svete). Cestovné poistenie sa neobmedzuje iba na ochranu majiteľa pred finančnými problémami. Má rozšírený účinok – na všetky sprevádzajúce osoby. Pre túto kartu sú relevantné aj všetky výhody a preferencie iných kreditných kariet medzinárodného klubu.

Poznámka

Diners Club pravidelne organizuje rôzne propagačné akcie a akcie na zvýšenie lojality zákazníkov. Je to pohodlná príležitosť na získanie nových bonusov, zliav a skvelých obchodov. Trvanie podujatí je obmedzené. Na účasť v nich sa musí držiteľ karty zaregistrovať na webovej stránke dcérskej spoločnosti.

Kreditné karty Slovenských bánk na konkrétny účel použitia

Kreditné karty na Slovensku

Okrem kreditnej karty na meno je na Slovensku k dispozícii aj kreditná alebo obchodná karta. Existuje niekoľko podtypov tohto úverového produktu. 

Treba si uvedomiť, že medzi rôznymi kartami s pôžičkami nie je jasný rozdiel. Oni sa rovnako komfortne radia k termínu «kreditka». Z povahy karty ako platobného prostriedku vyplýva, že tento nástroj je určený na nákup. Na tento účel si požičiavate cudzie peniaze s ďalším záväzkom splatiť dlh.

Nie je správne myslieť si, že všetky kreditné karty vydávajú nebankové spoločnosti a peniaze požičiavajú len bankové inštitúcie. Nie je správne si myslieť, že je ťažké stiahnuť peniaze z bankomatu pomocou nákupnej karty. Ale najneudržateľnejší mýtus je o mylných informáciách o bezpercentnom období. Nie je to exkluzívna výsada kreditných kariet.

Ak sa pozriete na celý zoznam možností, výhod a nedostatkov jednotlivých typov kreditných kariet, mali by byť usporiadané následne:

Nákupné karty

Kreditné karty na Slovensku

Slovenské nákupné karty sú špeciálnym kreditným nástrojom. Jeho hlavným cieľom je maximalizovať rýchlosť a pohodlie finančných transakcií v obchodoch a podporiť kúpnu silu obyvateľstva. Tieto karty sa vydávajú v spolupráci s retailovým reťazcom alebo niekoľkými obchodnými partnermi banky. Na rozdiel od štandardných bankových kreditných kariet obchodné karty často obsahujú vernostný program založený na zhromažďovaní «odmien». Sú priamo prepojené s platbami kartou. 

Karty sa vydávajú len pre zákazníkov konkrétnej maloobchodnej siete, zatiaľ čo zozbierané odmeny sa zvyčajne používajú len v obchodoch konkrétnej značky. 

Kreditné karty

Za kreditné karty sa považujú všetky platobné karty, prostredníctvom ktorých si požičiavate. Nemajú nič spoločné s Debetnými kartami. Niektoré z nich možno použiť aj na získanie pôžičiek (napríklad z povoleného prečerpania účtu). 

Stojí za povšimnutie. Na Slovenskom bankovom trhu, podľa mnohých klientov sú «kreditky» všetky karty „kreditné“ aj debetné. 

Platobná karta je kreditný produkt, pri ktorom nie je možné splácať dlh v priebehu dlhšieho obdobia. V tomto prípade je potrebné, aby sa celá suma, ktorú si klient požičiava z karty, splatila presne v stanovenom termíne. 

Vernostné kreditné karty

Kreditné karty sa vydávajú v rámci programu lojality banky alebo v úzkej spolupráci s obchodnými partnermi banky. K týmto partnerom najčastejšie patria veľké obchodné siete, silné poisťovacie spoločnosti, slovenskí operátori mobilných telefónov, známe letecké spoločnosti, rozvetvené siete čerpacích staníc.

V prípade, že zákazník zaplatí takouto kreditnou kartou, získa obvykle výhodu, ktorú mu poskytuje konkrétny obchodný partner banky. 

Karty určené na splatenie dlhu

Kreditné karty, ktoré sa používajú na úhradu dlhov v zahraničí, sa nazývajú «karty prevodu súvahy». Používajú sa pri výplatách záväzkov z kreditných kariet.

Tento finančný produkt je pre používateľov atraktívny z dvoch dôvodov: Nižšia úroková sadzba ako na základnej karte, alebo „vstupná úroková sadzba“ (najčastejšie 0%) počas určitého obdobia.

Na Slovenskom trhu bankových služieb sa karty na zaplatenie dlhu nekótujú na dostatočne vysokej úrovni, ale s istotou získavajú popularitu. 

Co-brandingové karty

Kreditné karty na Slovensku

Co-brandingové karty sú kreditné karty, ktoré vydávajú banky v spolupráci s obchodnými partnermi. Vo väčšine prípadov sú určené pre zákazníkov týchto partnerov. 

Otvorením co-branding karty, dostane užívateľ celý rad výhod – od zliav v sieti dohodnutých predajcov, hromadenia bonusov a ich následnú výmenu za tovar alebo služby, po vrátenie časti peňazí z nákupu (cashback).

Cobrandingove programy sú v súčasnosti v súlade s najpokročilejšími inováciami. Je to spôsobené tým, že čoraz viac spotrebiteľov sa zameriava na kreditné karty, ktoré prinášajú ďalšie a významné výhody. Pre tých, ktorí majú kreditné karty, je to atraktívna forma lojality pre skutočných, ale aj potenciálnych klientov. 

Dobročinné kreditné karty

Charitatívne karty (iné názvy: Affinity card, Spriaznená karta, Karta sympatie) je finančný nástroj vytvorený na podporu nejakého projektu, organizácie. V tomto prípade je potrebné, aby sa časť ceny, nákladov na kúpu zaplatenej kartou, prešla prostredníctvom kreditnej karty na účet projektu, alebo organizácie (napríklad 1% obstarávacej ceny). Tieto náklady znáša buď vydavateľ karty (banka), alebo majiteľ kreditnej karty. V súčasnosti sa v nej nachádza veľa významných charitatívnych organizácií, ako sú napríklad univerzity, športové kluby, neziskové organizácie a iné.

Súkromné ​​sieťové karty značky

Kreditné karty na Slovensku

Private Label – kreditná karta, ktorá sa používa jedným druhom obchodníka v uzavretých sietiach obchodníkov. Cieľom je zvýšiť lojalitu voči značke tým, že sa klientovi, držiteľovi karty poskytnú finančné prostriedky, ktoré sa môžu použiť len v obchodoch danej siete. 

Rovnako ako pri štandardných kreditných kartách, Private Label ponúka bezúročné obdobie v prípade jednorázového splatenia použitých finančných prostriedkov, ako aj možnosť splácania mesačných splátok. 

Prestížne kreditné karty

Prestížne kreditné karty sú určené pre dôveryhodných klientov s vysokými požiadavkami na sieť ktorá ich prijíma a získanie akcentu na svoju prestíž. 

Prvá úroveň kariet – karty Gold. Môžu sa používať na platby v obchodoch, výber z bankomatov a «online» platby cez internet. Tieto karty sa vydávajú s reliéfnou tlačou (údaje na lícnej strane sú vytlačené vyrazenými písmenami). 

Zlatou kartu je možné platiť cez mechanické zariadenie – imprinter. (slangový výraz «žehlička») 

Medzi ďalšie výhody karty Gold patria:

 1. Cestovné poistenie.
 2. Odškodnenie v prípade nehody.

Poznámka. Služba je zahrnutá v cene karty.

Zlaté karty majú minimálny kreditný limit niekoľko tisíc eur a viac. V prípade, že je majiteľ karty držiteľom karty, musí zaplatiť vyšší ročný poplatok za službu a vydanie. Poplatok môže mať hodnotu aj niekoľko stoviek eur.

Platinové karty sú karty vyššej triedy ako karty Gold sú určené pre najbohatší a najreprezentatívnejší segment zákazníkov. 

Bezkontaktné kreditné karty

Kreditné karty na Slovensku

Bezkontaktný čip sa stal povinnou súčasťou kreditných kariet na Slovensku. Na prenos dát z karty nie je potrebný fyzický kontakt so snímačom (terminálom). Keď sa karta priblíži k zariadeniu, informácie z čipu platobnej karty sa načítajú takmer okamžite. 

Z bezpečnostných dôvodov sa bezkontaktné karty používajú na nákupv v relatívne malých sumách. Môže ísť napríklad o cestné mýto alebo parkovisko. Karty s čipom pre zákazníkov sa dajú pohodlne vyplatiť v obchodoch, novinárstvach, rýchlych stravovacích zariadeniach, puboch atď. .

Emitent karty stanoví maximálnu sumu bezkontaktnej platby pre ktorú nie je potrebné zadávať PIN kód klienta, alebo jeho podpis (napríklad nákupy v cene do 20 €).

V záujme bezpečnosti sa stanovuje denný limit nákladov pre bezkontaktné karty, po ktorých sa vyžaduje zavedenie PIN kódu.

Kreditné karty v Slovenských bankách. Ich osobitosti a výhody

Vybrať si konkrétnu banku a konkrétny typ karty na Slovensku nie je jednoduché. Dôvodom je rôznorodosť inštitúcií, služieb a preferencií. 

Predtým, ako si zriadite účet alebo kartu, vyberte si to, čo potrebujete podľa nižšie uvedených údajov.

 

Československá obchodná banka (ČSOB)

CSOB

Banka je schopná ponúknuť 100% zľavu za používanie kreditnej karty. Ďalšie karty pre blízkych príbuzných sú zadarmo. 

MASTERCARD CREDIT BASIC:

MASTERCARD CREDIT BASIC

 • Kreditný limit – od 150 do 3000 €
 • Služba – 1,50 €
 • Úroková miera – 19,5% ročne
 • Bezúročné obdobie – 55 dní

Karta neponúka zľavy, výhodné poistene nákupov, rozšírenú záruku na tovar.

Úrok z kreditnej karty –  V prípade, že klient použije 1 500 €, bude účtovaná úroková sadzba 19,5%. Celková suma, ktorá sa má vyplatiť, je 1671,99 €, vrátane mesačnej platby vo výške 1,5 €. Mesačný náklad je 139,33 €. 

Úverový štandard MASTERCARD:

MASTERCARD CREDIT STANDART

 • Kreditný limit – od 150 do 3000 €
 • Služba – 2,5 € s možnosťou získať 100% zľavu
 • Úroková miera – 19,5% ročne
 • Bezúročné obdobie – 55 dní
 • Zľavy na Mastercard®

Táto karta poskytuje možnosť poistného krytia. Existuje aj rozšírená záruka na tovar. 

Úrok z kreditnej karty –  V prípade, že zákazník využije 3 000 €, bude účtovaná úroková sadzba 19,5%. Celková mesačná platba je 3 343,99 €. Mesačná platba je 278,66 €

MASTERCARD CREDIT GOLD:

MASTERCARD CREDIT GOLD

 1. Úverový limit od 3000 do 14800 € mesačne
 2. Služby – 9,00 € mesačne s možnosťou získania 100% zľavy
 3. Úroková sadzba je 13,9% ročne.
 4. Bezúročné obdobie do 55 dní
 5. Mastercard® Priceless Specials
 6. Poistenie nákupov
 7. Rozšírená záruka na tovar
 8. Rozšírený program Mastercard® Elite

Úrok z kreditnej karty –  V súčasnosti sa na sumu nad 4500 € uplatňuje úroková sadzba 13,9%. To je 4950,14 €. Mesačná platba je 9,0 €.

Poznámka. Reálna mesačná platba sa môže líšiť (minimálne však 5% mesačne).

 

Slovenská sporiteľňa (SLSP)

Slovenská sporiteľňa

Bankové kreditné karty Visa umožňujú úsporu pri každom nákupe na základe zliav a doplnkových služieb. 

Štedrá karta

Štedrá karta

Karta je venovaná Olympíjskym hrám v Tókiu 2020. Medzi jej váhody patrí odmena vo výške 0,5% z kúpnej ceny a až 50 dní Bez úrokov, rezervácie hotelov, leteniek, alebo nákupov na internet, Poistenie nákupov.

Základné charakteristiky:

 • Úverové rozpätie – od 300 do 3000 €.
 • Naakumulovanie úrokov pri každom nákupe (podmienka minúť 200 eur mesačne)
 • Odmena za pravidelné nákupy od partnerov lojality Reward + v lekárňach, internetových obchodoch atď. 
 • Zľavy v rozpätí od 5% do 30% v programe lojality Sphere
 • Mesačná platba 0,5 – 2 € s možnosťou vrátenia
 • Poistenie nákupu do desiatich dní (podrobnosti o službách na internetovej stránke banky)
 • Obdobie používania karty bez úroku je 50 dní (platí ako pri hotovostných, tak aj bezhotovostných transakciách, ak sa splatí v plnej výške v príslušnej lehote).
 • SMS-notifikácie o platbách
 • Služba Smart Buy – prevod peňazí z kreditnej karty na bežný účet rýchly a neviazaný, s postupným splácaním do 10 mesiacov 

Dôležité. Zriadiť si «Štedrú kartu» môžete aj v prípade, že nemáte bežný účet. 

Kreditná karta Visa Classic

Kreditná karta Visa Classic

Bezkontaktná kreditná karta s reliéfnou razbou a olympijským motívom je bezúročný úver vo výške od 300 € na 45 dní. (V tomto prípade je potrebné, aby bola celá suma splatená v stanovenom termíne.)

Ponúka poistné plnenie (do 10 dní) a odmenu za nákup tovaru.

Ďalšie výhody:

 1. Vernostný (lojality) Program Reward +
 2. Zľavy do 30% pri programe Sphere

Poznámka. Kartu si môžu otvárať osoby vo veku od 18 rokov. Je potrebný doklad totožnosti a trvalý príjem.

Kreditná karta Visa Gold

Kreditná karta Visa Gold

Bezkontaktná kreditná karta s reliéfnou razbou a ďalšími výhodami umožňuje nákup po dobu 45 dní bez úroku. 

Úverové rozpätie – od 900 €.

Finančné prostriedky sú k dispozícii hneď po schválení aj bez karty. Môžete ich získať v pobočke, z účtu. V súčasnosti sú v prevádzke programy Reward + a Sphere VIP (až 30%). 

 prípade, že ste tovar platili kartou, automaticky sa poisťuje na prvých 10 dní (podrobnosti o službe na webovej stránke banky).

Jedinečná ponuka – špeciálne bonusy pre cestovanie s  Visa Luxury Hotel Collection, AirRefund. Vstup do letiskových miestností  Visa Airport Companion Europe.

Výhodou možnosti kúpiť si tovar pomocou «štedrej», alebo kreditnej karty, je pohodlný mechanizmus na vrátenie každomesačnej platby. 

Ako to funguje?

 1. Na platbu za tovary a služby použite kreditnú kartu.
 2. Banka vracia mesačný poplatok za kreditnú kartu na váš účet na začiatku nasledujúceho mesiaca.

Výhoda je určená držiteľom kariet Visa Classic, Visa Gold a «Štedrá karta» s kreditným limitom 2000 € a viac.

Vrátenie poplatku za kartu, ak ste zaplatili počas kalendárneho mesiaca:

 • 30% z kreditného limitu (minimum 300 € na kartu VISA Classic).
 • 30% z kreditného limitu (600 € s kartou VISA Gold).
 • 30% z kreditného limitu s «Štedrej karty» s kreditným limitom 2000 €.

Poznámka. Nezahŕňa výbery hotovosti, zrušené tranzakcie, sumy účtované v súvislosti s vrátením tovaru alebo sťažností, špeciálne transakcie (platby za hazardné hry, lotérie, sadzby alebo nákup cudzej meny v výmennom bode), ako aj peniaze prijaté prostredníctvom služieb Quick Draw a Redemption.

Tatra banka

Tatra banka

Banka vydáva niekoľko druhov kreditných kariet na rôzne účely. Vydanie karty je viazané na podpis zmluvy, táto zmluva , musí obsahovať zoznam podmienok, na základe ktorých sa má zmluva podpísať.

Visa standard private

Visa standard private

 • Celkové úverové rozpätie – od 400 do 5000 €
 • Úroková miera – 18,8% ročne
 • Bezúrčné obdobie – do 47 dní
 • Minimálna splátka – 5% z dĺžnej sumy (nemenej ako 15 eur)
 • Mesačný poplatok za kartu 2.50 €, za doplnkovú kartu – 0.50 €
 • Do 300 € – nezahŕňa platobné príkazy prostredníctvom kreditnej karty a výbery z bankomatov

Karta je k dispozícii len osobe vo veku 18-rokov, ktorá je zamestnaná najmenej tri mesiace a má trvalý pobyt na Slovensku.  Podnikatelia musia mať licenciu na dva roky a výkaz príjmov za posledný rok. Na deti od 15 rokov je možné pridať ďalšiu doplnkovú kartu.

Visa zlatá súkromná

Visa zlatá súkromná

 • Celkové úverové rozpätie od 3000 do 15000 €
 • Úroková miera – 14,9% ročne
 • Bezúročné obdobie – 51 dní
 • Minimálna splátka – 5% z dĺžnej sumy
 • Mesačný poplatok za kartu – 8,00 €
 • Karta pre milovaného človeka s mesačným predplatným – 1,50 € mesačne.

Dôležité. Držitelia všetkých kreditných kariet dostávajú bonus – cashback na narodeniny. A máme aj program «Môj doktor», «Môj benefit», výhody v cestovnom ruchu, online manažment a mnoho ďalších.

Visa Platinum

Visa Platinum

 • Celkové úverové rozpätie od 10 000 €
 • Úroková miera – 10,9% ročne
 • Mesačné používanie karty stojí 20 €.
 • Karta pre milovaného človeka s mesačným predplatným – 10
 • Bezúročné obdobie – 51 dní
 • Minimálna splátka – 5% z dĺžnej sumy

Kreditná karta Visa Platinum je kreditná karta určená pre osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré majú 18 a viac rokov v deň podania žiadosti.

Služba «Môj benefit»

Keď klient požiada o kreditnú kartu v Tatra banke, môže si stiahnuť aplikáciu Mobile Pay a využiť všetky výhody My Benefit Club. Sú to rôzne zľavy a ponuky, ktoré treba aktivovať. Kontrola odmeňovania a úspor sa vykonáva prostredníctvom aplikácie. 

«Môj doktor»

Banka poskytuje jedinečnú službu – poradenstvo slovenského a zahraničného odborníka na choroby. Diagnostika sa vykonáva prostredníctvom chatu s umelou inteligenciou. S lekármi možno tiež konzultovať telefonicky.

UniCredit Bank

Unicredit bank

Visa Basic

Visa Basic

Platiteľ je držiteľom embosovanej medzinárodnej karty s trojročnou platnosťou a automatickým predĺžením. Program lojality pomáha ušetriť na mesačnom poplatku za základnú kartu. 

 • Karta je akceptovaná po celom svete
 • Kredit – Úver od 235 do 1000 €
 • Úroková miera – 17, 7% ročne
 • Mesačný poplatok – 1,10 €
 • Minimálna splátka – 5% z dĺžnej sumy
 • Bezúročné obdobie – do 45 dní

VISA Classic Sphere

VISA Classic Sphere

 • Kredit – od 500 do 6 000 €
 • Úroková miera – 16,90% ročne
 • Mesačný poplatok – 2.29 €
 • Minimálna splátka – 5% z dĺžnej sumy
 • Bezúročné obdobie – do 45 dní
 • Vernostný program Sphere (zľava od 5% do 30% na viac ako 10 000 obchodných miestach na Slovensku a v Česku
 • Program Visa Luxury Hotel Collection

VISA Gold Sphere

VISA Gold Sphere

 • Kredit – od 1 800 do 10 000 €
 • Úroková miera – 17,7% ročne
 • Mesačný poplatok – 6.00 €
 • Minimálna splátka – 5% z dĺžnej sumy
 • Bezúročné obdobie – do 45 dní
 • Vernostný program Sphere (zľava od 5% do 30% na viac ako 10 000 obchodných miestach na Slovensku a v Česku
 • Program Visa Luxury Hotel Collection

Visa Luxury Hotel Collection

Klienti môžu tiež využívať program Visa Luxury Hotel Collection, ktorý poskytuje sedem výhod vo viac ako 900 exkluzívnych hoteloch po celom svete.

Poznámka. V bankomate je možné vybrať 25% hotovosti z kreditného limitu všetkých druhov kreditných kariet banky UniCredit.

 

Všeobecná úverová banka (VÚB)

vub banka

Banka vydáva štyri druhy kreditných kariet. Rozlišujú sa podľa výhod a hodnoty úveru.

Mastercard World

Mastercard World

Je to jediná «zlatá karta», ktorá vyhrala cenu Gold Coin v kategórii «Kreditné karty». 

Výhody pri nákupe drahého tovaru: 

 1. Troj ročná záruka na tovar namiesto štandardných dvoch rokov.
 2. Poistenie ochrany tovaru.
 3. Zľavy na nákupy.

Karta sa vydáva na tri roky. Typ úveru, obnovený po úhrade. Jej kreditný limit sa pohybuje od 2 000 do 20 000 €. Denný limit je 2 000 €. Bezúročné obdobie je 43 dní. Úroková miera je 17,9% ročne.

MasterCard Standard

Mastercard standard

Táto karta je vhodná pre tých, ktorí si vyberú denný limit 500 €, úverovú hranicu od 500 do 4000 € a základnú úrokovú sadzbu 18,9%. 

Šikovná karta

šikovná karta

Je to «rýchla karta» s limitom od 300 do 5100 eur. 

Charakteristiky:

 • Denný výber hotovosti – do tisíc €.
 • 50 dní na bezúročné bezhotovostné operácie.
 • Úroková miera – 21,24% ročne.

Možnosť zaplatenia nákupov cez Google Pay.

Quatro Šikovná karta

Quatro Šikovná karta

Bezúročné obdobie do 50 dní za podmienky, že sa celá suma dlhu za dané účtovné obdobie uhradí v termíne splatnosti. (Tento parameter sa neuplatňuje na výber hotovosti z kreditnej karty).

Klient banky kartou získa:

 1. Odmeny za platby kartou.
 2. Pohodlnejšie a bezpečnejšie nákupy.
 3. Denný limit hotovosti – do 1000 €.

Poznámka. Táto karta umožňuje ušetriť až 0,5% na internete a v obchodoch. Bez poplatku za výber hotovosti v bankomatoch VUB.

 

 

Možno Vás zaujme

Pridať komentár