Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad «Modrý kameň» je jediné špecializované múzeum na Slovensku s jedinečným zameraním na bábkarské kultúry a hračky.  Múzeum sídli v objekte hradu Modrý Kameň, v budove barokového kaštieľa z 18. storočia, ktorý je súčasťou hradného areálu. 

Zbierky, ktoré múzeum v rámci svojej špecializácie zhromažďuje, odborne spracúva a ochraňuje, sú sprístupnené verejnosti formou stálych expozícii, výstav a kultúrnych aktivít. 

Expozícia hračiek je jednou z dvoch nosných stálych expozícií Múzea bábkarských kultúr a hračiek. Vzhľadom na pomerne krátku dobu existencie špecializácie múzea a aktívnu akvizičnú činnosť bola  priebežne dotvorená a koncipovaná so zámerom prezentovať detskú hračku v 20. storočí na území Slovenska tak po obsahovej ako aj časovej línii.
V expozícii hračiek má návštevník možnosť sledovať vývoj detskej hračky od minulých storočí až po súčasnosť, od základného delenia na hračky vidieckych a mestských detí až po moderné hračky, pri ktorých už tento rozdiel nepoznáme. Ľudové hračky, ktoré deťom vyrábali ich príbuzní, reprezentuje veľká skupina imitujúcich hračiek. Zo zmenšenín pracovných náradí je najstarší mangeľ z poslednej tretiny 19. storočia. Bohato zastúpené sú aj súčasné hračky – bábiky, dopravné hračky, detský nábytok, zvieratká, hlavolamy atď.
V nedávnej dobe bola expozícia doplnená o nové priestory. V záverečnej časti expozície (na fotografiách) sú vystavené hračky a hry v dvoch väčších tematických celkoch: priemyselne vyrobené  tzv. československé hračky (prevažne z plastov) z obdobia 70. – 80. rokov 20. storočia a slovenské drevené hračky vyrobené výrobcami (z časti združených) v Cechu výrobcov hračiek z posledného desaťročia minulého storočia. V celku drevených hračiek je zastúpená aj štylizovaná hračka podľa dizajnu výtvarníka Róberta Žilíka. 

Expozícia divadelných bábok poskytuje návštevníkom obraz o histórii, vývoji a súčasnosti tohto umeleckého odboru. Tradičné kočovné bábkarstvo je prezentované marionetami významných bábkarských rodín – Stražanovcov a Dubských. Súčasťou zbierky je aj originálna mobilná kočovná scéna – maringotka, ktorá je inštalovaná na nádvorí kaštieľa. Prezentované je aj tradičné ľudové divadlo tretej vetvy rodiny Dubských z Košíc v podobe pôvodnej divadelnej scény s originálnymi maľovanými sufitami od akademického maliara Bošku z Prahy a súboru klasických drevených marionet od viacerých rezbárov. Originálne divadelné dekorácie významných českých umelcov a marionety podľa návrhov M. Aleša od firmy Münzberg a Storch dopĺňajú ukážku rodinného a spolkového bábkového divadla v prvej polovici 20. storočia. Spolkové bábkové divadlá reprezentuje aj tvorba prof. M. Fikariho a bábky bábkarského súboru Radosť.

Ďalšiu skupinu exponátov tvoria artefakty z profesionálnych slovenských bábkových divadiel – Bábkového divadla Žilina, Bratislavského bábkového divadla, Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, Bábkového divadla Košice a Bábkového divadla na Rázcestí Banská Bystrica. Každé divadlo ponúka prierez svojou tvorbou od obdobia vzniku po roku 1950 až po súčasnosť. Súčasťou expozície je aj prezentácia tvorby významných výtvarníkov pôsobiacich v týchto profesionálnych bábkových divadlách. Očarujúcou je aj baroková opera Orfeus (1994) súkromného divadla Teatro Neline z Budmeríc a scéna z inscenácie Rabbi Löw und Golem (divadlo O. Berstengela z Drážďan). Prekvapením pre návštevníkov je prezentácia luminiscenčného bábkové divadla, ktoré sa na Slovensku objavuje od roku 1960. Okrem bábkového divadla je v expozícií prezentovaný aj bábkový animovaný film zastúpený bábkami z rozprávok V. Pikalíka, filmu Nazdravíčko! a rozprávky Zlatá panna zo zlatého vajca. Televíznu tvorbu zastupujú aj známe postavy z detských televíznych relácií ako sú Drobček (MaTelKo), Kuko (Od Kuka do Kuka) a Raťafák Plachta (Slniečko).

Expozícia rodu Balašovcov na hrade Modrý Kameň je stručným abstraktom z histórie rodu a najvýraznejších osobností priamo spojených s rodovým sídlom Balašovcov – hradom Modrý Kameň. Významný a rozvetvený rod Balašovcov zanechal v dejinách Uhorska hlbokú stopu. Zastávali významné posty v blízkosti panovníkov, dosiahli významné úspechy na bojovom poli a zasiahli aj do vedy a literatúry. Nezostalo po nich žiadne sídlo so zachovaným pôvodným mobiliárom a umeleckými dielami. Balašovci odchádzali z dejiska dejín postupne a to aj stratou majetku, či vymretím rodových vetiev po meči. Malé mesto Modrý Kameň so vzácnym pamiatkovým areálom, ktorý po sebe zanechali „Balašovci z Ďarmôt a Modrého Kameňa”, zachováva meno dedičných hradných pánov v pamäti svojich generácií už celé storočia. Hrad Modrý Kameň stojí na hradnom kopci nad mestečkom a vďaka tomu, že sa Balašovci rozhodli postaviť renesančno-barokový kaštieľ na čiastočne zachovanej časti pôvodného gotického hradu, stojí tu dodnes jedinečný historický objekt. Kaštieľ je stavebne spojený s torzálnou architektúrou, ktorá je vlastne historickou záhradou s neopakovateľným zážitkom vyhliadky do Juhoslovenskej kotliny a blízkych hraničných rovín Maďarska – súčasti historického Novohradu, odkiaľ sa k hradu približoval osudový nepriateľ – vojsko tureckého sultána Sulejmama I. a jeho následníkov. Pohnuté dejiny hradu vo vtedajšom Uhorsku však netvorili len Turci. Turbulencie v mocenských plánoch panovníkov, šľachty, kléru a iných vrstiev spoločnosti, nejednotnosť v postupe proti nepriateľovi a vlastné záujmy zásadne ovplyvnili osudy obranných pevností akými boli hrady. Modrý Kameň je jeden z mála hradov Balašovcov na Slovensku, ktorý sa zachoval až do súčasnosti v takej podobe, akú mu dali generácie jedného rodu, ktorý tu žil do 3. tretiny 19. storočia – viac ako 600 rokov. Poslednou majiteľkou hradného panstva Modrý Kameň bola grófka Gabriela Almášiová. Hrad s pozemkami a majermi dostala v roku 1890 darom od svojho otca grófa Tibora Károliho. Obdobie jej vlastníctva do predaja hradu československému štátu v roku 1924 prezentuje záverečná časť expozície.

Vstupné:

dospelý – 6,00 € — dospelí;

deti, študenti, dôchodcovia  — 3,00 €;

deti do 3 rokov — bezplatne

logo SNM

Adresa: Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň, Slovakia
GPS: N 48°14’38.4″E 19°19’59.1″

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

web: www.hradmodrykamen.sk, www.snm.sk

Otváracie hodiny:

máj, jún, september, október – denne od 09:00 do 17:00;
júl – august  –  denne od 09:00 do 18:00;
november – apríl – pondelok – piatok od  08:00 do 15:00; sobota – vstup o 9:00; 10:30; 12:30; 14:00

Vstupné: 6,00 € – dospelý-dospelí; deti, študenti, dôchodcovia  — 3,00 €; deti do 3 rokov — bezplatne;

Každá prvá nedeľa v mesiaci – bezplatný vstup.

Možno Vás zaujme

Pridať komentár