Podmienky založenia bankového účtu na Slovensku (pre domácich i cudzincov)

Otvoriť základný bankový účet v slovenskej banke môže každý občan Európskej únie. Banka vám žiadosť nemôže zamietnuť.

Otvorenie bankového účtu na Slovensku je už jednoduchšie ako kedysi. Ak máte oprávnený pobyt v Európskej únii, môžete si zriadiť základný platobný účet a banka vám to musí umožniť. Je to skvelá správa pre všetkých, ktorí na Slovensko prichádzajú pracovať či študovať zo zahraničia. Pri sporiacich či podnikateľských účtoch je to zložitejšie, pri ich otvorení cudzincov čaká viac byrokracie.

Som zo zahraničia, ako si založím bankový účet?

Občania Českej republiky si môžu založiť účet na Slovensku po predložení cestovného pasu alebo občianskeho preukazu.

Občania s trvalým pobytom v Európskej únii predložia cestovný pas alebo doklad totožnosti občanov členských štátov Európskych spoločenstiev a úradný doklad o trvalom pobyte.

Občania iných krajín predložia cestovný pas, doklad o trvalom pobyte vo forme identifikačnej karty s fotografiou u cudzinca, resp. povolením na prechodný pobyt na území SR alebo povolením na tolerovaný pobyt na území SR a zároveň niektorým z úradných dokladov potvrdzujúcich vzťah k Slovenskej republike.

Pri zakladaní podnikateľského účtu je to o niečo zložitejšie. Na založenie podnikateľského účtu cudzinca na Slovensku je okrem vyššie spomenutých náležitostí potrebné predložiť ešte aj tzv. listinný dokument oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti (originál dokladu alebo úradne osvedčená kópia) a platný doklad totožnosti (resp. ostatné doklady v zmysle vyššie uvedeného) živnostníka alebo prítomných osôb oprávnených konať za spoločnosť. Obvykle je potrebné taktiež zložiť minimálny vklad.

Podmienky založenia bankového účtu na Slovensku

Založenie bankového účtu: konkrétne podmienky slovenských bánk

Dnes už viete založiť bankové konto aj pohodlne cez internet. U Slovákov s trvalým pobytom na Slovensku stačí predložiť občiansky preukaz, prípadne pas, z ktorého si banka urobí fotokópiu. Pri cudzincoch má každá banka osobitné podmienky.

Päť bánk na slovenskom trhu dnes dovoľuje budúcemu klientovi otvoriť si účet online, no podmienkou je mať už účet v niektorej inej banke. Ten slúži na uskutočnenie malej overovacej platby na nový účet, čím nová banka overí identitu klienta. Ide o nasledovné banky: Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, Poštová banka, ČSOB banka a Fio banka. Tatra banka, Tatra banka zase umožňuje inovatívne založenie účtu prostredníctvom mobilnej aplikácie a tvárovej biometrie.

Riešením pre cudzincov môže byť aj banková aplikácia Revolut alebo N26. Umožňuje založiť účet bez rozdielu, či ide o cudzincov alebo Slovákov. Stačí vám doklad totožnosti a prvý vklad, najčastejšie v hodnote viac ako 10 eur. Účet môžete ihneď využívať, získate aj virtuálnu kartu – fyzickú plastovú kartu si môžete nechať zaslať na vami uvedenú adresu.

Pri online bankách ako je mBank a Zuno si môžete v rámci Slovenska otvoriť účet, iba ak máte v SR trvalý či prechodný pobyt. ZUNO ďalej požaduje, aby ste mal na Slovensku daňový domicil.

Podmienky založenia bankového účtu na Slovensku

ČSOB, v Tatra banke aj vo VÚB cudzincovi stačí, aby predložil jeden doklad totožnosti. Slovenská Sporiteľňa založí účet všetkým, ktorí splnia obchodné podmienky, podľa nich však stačí predložiť občiansky preukaz či cestovný pas, prípadne úradný doklad o trvalom pobyte.

Prima banka napríklad nevyžaduje prechodný ani trvalý pobyt, no cudzinci sú povinní uviesť adresu na Slovensku, ktorú banka akceptuje pre zasielanie korešpondencie.

Fio banka umožňuje otvorenie účtu pre obyvateľov EÚ na občiansky preukaz či cestovný pas, občania mimo EÚ potrebujú dva doklady totožnosti. Ak však už máte účet v českej Fio banke, na Slovensku vám ho neumožnia otvoriť.

Aj v Poštovej banke si cudzinec založí účet s platným identifikačným alebo cestovným dokladom.  Ak nemôže uviesť korešpondenčnú adresu mimo územia Slovenska, odporúčajú mu zvoliť elektronickú komunikáciu s bankou.

Banky preverujú viac údajov ako kedysi

Podmienky založenia bankového účtu na Slovensku

Slovenská banka vám môže odmietnuť zriadenie účtu, ak nedodržiavate predpisy Európskej únie o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu. V niektorých krajinách EÚ vám banka môže zamietnuť žiadosť o zriadenie základného bankového účtu v prípade, že už máte podobný účet v inej banke v tej istej krajine.

Podľa zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní, musia banky automaticky poskytovať informácie o spravovaných účtoch vlastnených zahraničnými fyzickými či právnickými osobami a osobami, ktoré majú príjmy zo zahraničných zdrojov.

Banky z toho dôvodu preverujú cudzincov a ich štátnu príslušnosť, bydlisko fyzických osôb a sídlo právnických osôb nielen zakladajúcich nové účty, ale aj už pri existujúcich založených účtoch.

V prípade využívania finančných služieb je potrebné doložiť všetkým bankám, v ktorých majú osoby vedené účty, aj daňové identifikačné číslo a krajinu daňovej rezidencie. V prípade fyzických osôb, ak neexistuje daňové identifikačné číslo, je to číslo dokladu totožnosti z krajiny, kde má fyzická osoba bydlisko, prípadne iný jednoznačný identifikátor osoby vydaný v zahraničí.

Napríklad, v prípade českých občanov je takýmto jednoznačným identifikátorom pre účely daní rodné číslo, v prípade USA číslo sociálneho zabezpečenia.

Podmienky založenia bankového účtu na Slovensku

Ak cudzinec nepreukáže daňové identifikačné číslo vydané v zahraničí, banky budú požadovať z dôvodu zisťovania rezidencie klientov pre daňové účely čestné vyhlásenie, ktoré by malo obsahovať klientom udané daňové identifikačné číslo, minimálne však krajinu alebo krajiny daňovej rezidencie a dátum narodenia.

Čo všetko umožňuje základný platobný účet?

Základný platobný účet je účet, ktorý vám umožní vykonávať štandardné transakcie využívané v každodennom živote, ako sú:

 • vklady,
 • výbery hotovosti,
 • prijímanie a vykonávanie platieb (napríklad inkasá a nákupy prostredníctvom platobnej karty).

Súčasťou základného účtu je v každom prípade aj platobná karta, ktorú možno použiť na výber hotovosti a nakupovanie online aj v obchodoch.

Banka by vám v rámci vášho účtu mala umožniť prístup k online bankovým službám, ak takéto služby poskytuje. Nemusí však vždy ponúknuť služby, ako je povolené prečerpanie limitu alebo možnosť kontokorentného úveru.

Podmienky založenia bankového účtu na Slovensku

Za vedenie základného platobného účtu si banky v niektorých krajinách EÚ môžu účtovať ročný poplatok, ktorý by mal byť primeraný. Za vedenie účtu si banky na Slovensku účtujú poplatok od 3 do 8 € mesačne. Bankový účet však možno mať aj zadarmo, stačí splniť kritéria banky, ktoré sa líšia v rámci jednotlivých bánk. Napríklad musíte mať trvalý príkaz na úhradu, aktívne využívať internetbanking alebo vám na účte každý mesiac musí pribudnúť minimálne stanovená suma.

Pravidlá EÚ zaručujú, že peňažné prostriedky na vašom bankovom účte (sporiacom a/alebo bežnom účte) sú chránené, ak banka, v ktorej máte účet, zlyhá. Vaše peniaze sú chránené do výšky 100 000,-  alebo ekvivalentnej hodnoty v domácej mene. Tento limit ochrany sa vzťahuje na osobu a banku, to znamená, že ak máte niekoľko účtov v rovnakej banke, limit 100 000,-  sa uplatní sa úhrn vašich účtov spolu.

4 Thoughts to “Podmienky založenia bankového účtu na Slovensku (pre domácich i cudzincov)”

 1. janamirgova

  dobry den dalo bysa otvorit uces na sk som v cudine

  1. OnlySlovakia

   Otvorenie účtu online ponúka nejedna z bánk, podmienky tej ktorej z nich sú uvedené na ich webových stránkach, alebo v aplikáciách / napr. Tatrabanka, líder v elektronickom bankovníctve, 365 Banka, ale aj iné / vo všeobecnosti platí, že je podmienkou naplnenie požiadaviek uvedených v článku vyššie

 2. Vladislav Horňák

  Dobrý deň,
  Mám na Vás jednu otázku potrebujem presné zistiť aké doklady treba predložiť v banke pri založeniu bežného účtu pre seniora (72 rokov), ktorý zatiaľ nemá ani jeden bežný účet.A ktorý by bol najlepší, aby nemusel veľa platiť za vedenie účtu.

  Vopred Ďakujem za ochotu.

  1. Ivan Hojda

   Dobrý deň prajem, na otvorenie účtu nemá vplyv ani Váš vek, ani to, že ste nikdy nemali účet. Podmienky poskytovania bankových služieb sú definované na stránke každej z bánk, asi najjednoduchšie bude pre Vás porovnanie na stránke https://www.financnykompas.sk/ucet-pre-seniorov kde sa Vám po zadaní parametrov Vami využívaných služieb ukáže rebríček bánk, ktoré práve Vami vybratý balíček služieb poskytujú najvýhodnejšie.
   Doklady k otvoreniu účtu sú pri občanoch SR – potrebné je predloženie cestovného pasu alebo občianskeho preukazu./ pri pase aj dokladu preukazujúceho trvalý pobyt.

Pridať komentár