switch-dark switch-light

Dátum aktualizácie: 07.03.2023

Oravský hrad

  Orava Castle

  Majestátny Oravský hrad sa nachádza na severozápade Slovenska, na brehoch rieky s rovnakým názvom. Týči sa nad celou malebnou oblasťou, pretože sa nachádza na vápencovom skalnatom útese s výškou 112 metrov. V každom ročnom období ponúka panoramatický, malebný výhľad na údolnú krajinu, útulné mesto Oravský Podzámok. Vďaka svojej polohe má hrad druhé meno – Orlie hniezdo.

  Zaujímavý fakt: miesto sa stalo niekoľkokrát filmovou kulisou. Prvý fi lm o grófovi Drakulovi «Nosferatu: Symfóniahrôzy» (Eine Symphonie des Grauens – nemecký expresionistický nemý fi lm, na motívy románu BramaStokera Dracula), tu bol nafi lmovaný v roku 1922, rovnako ako Československá rozprávka «Kráľ drozdia brada»

  História Oravského hradu

  Orava Castle

  The Orava (Árva) Castle. Jakob Alt, 1839

  Jeden z najväčších hradných komplexov v Európe bol postavený v rôznych architektonických štýloch. Nájdete tu prvky gotiky, románskeho, renesančného, barokového a šzýlu romantizmu. Stavba komplexu sa začala v polovici XIII storočia a dokončená bola v XVII storočí.

  Prvé písomné zmienky sa datujú do roku 1267. Malý hrad bol postavený na severozápadnej hranici kráľovstva ako miesto na kontrolu obchodných ciest medzi Poľskom a Maďarskom. Bol tam colný úrad, ktorý zbieral daň od obchodníkov, ktorí priviezli tovar cez Oravské vodné cesty.

  Svetlou epochou v histórii hradu sa stalo obdobie XVI storočia, kedy v období pred osmanskou inváziou sa majiteľom hradu stáva miestny magnát Ferenc Turzo. Miloval luxus a okázalosť, a tak okamžite začal hrad renovovať rozširovať. Okolo roku 1611 bol k hradu pridaný takzvaný Dolný hrad, kaplnka sv. Michala a Južná veža. 

  Zaujímavosť: György Turzo (Juraj VII. Turzo) zomrel v roku 1616, podľa jeho závetu boli panstvo a hrad pod zákazom delenia.

  Orava Castle

  The Orava (Árva) Castle. Jakob Alt, 1840

  Z tohto dôvodu bol, až do roku 1800, hrad spravovaný nie priamymi dedičmi rodiny Turzo, ale ich zástupcami. Z faktického hľadiska nebol konkrétny jeden majiteľ, takže sa nikto nepovažoval za majiteľa. Tento postoj viedol k veľkému požiaru v roku 1800. Ten doslova zničil všetky drevené budovy. Škody boli taká obrovské, že takzvaní "majitelia" hradu neniesli zodpovednosť za jeho obnovu. Hrad, kedysi impozantná dominanta celého okresu, sa potopila na roky takmer o storočie naspäť. Na rozmedzí XlX storočia prechádza hrad do držby rodiny Josefa Pálfho. Gróf úplne obnovil hrad a dal mu mierny šarm romantického štýlu.

  Najrozsiahlejšia rekonštrukcia hradu sa však uskutočnila v rokoch 1953 až 1968, pričom niektoré opravy stále prebiehajú, ale hrad je otvorený pre verejnosť. Na území architektonickej a historického pokladu sa nachádza Múzeum prírody a Múzeum stredovekého feudálneho života. Okrem toho počas prehliadky budete môcť preskúmať územie, obranné prvky, kaplnku, ako aj prechádzať sa po interiéri. 

  Architektonické prvky hradu

  Orava Castle

  Oravský hrad sa skladá z niekoľkých architektonických komplexov. Každý z nich má iný štýl a účel a tiež symbolizuje éru vlády svojho tvorcu.

  Horný hrad bol postavený počas panovania uhorského kráľa Bela IV, jeho potomkovia vlastnili hrad až do XVII. storočia. Komplex sa skladá z dvoch poschodí s masívnymi stenami, malými oknami a ťažko dostupnou strechou. Interiér pozostáva z veľkých sál, výklenkov a mnohých obraných a ochranných prostriedkov.

  Stredný hrad je najstaršou časťou celého komplexu. Je to štvorcový donjon, v ktorého priestoroch žili dlhé roky vojaci posádky. Podľa plánu boli počas výstavby tejto časti komplexu naplánované mnohé tajné chodby, chodby a galérie. Počas exkurzie si môžete prezrieť nádvoria a ďalšie prvky.

  Dolný hrad – v roku 1611 hrad prešiel do vlastníctva rodiny Turzo. Na objednávku Ferenca Turza bola v západnej časti pevnosti postavená renesančná obývacia izba. Počas návštevy si budete môcť prezrieť interiérové predmety, nábytok a dobové náradie.

  Expozícia múzea

  Orava Castle

  Exponáty múzea sa nachádzajú v niekoľkých budovách hradu. Na území Horného hradu v jeho starej časti sa nachádza výstava, ktorá predstavuje návštevníkom najzaujímavejšie archeologické nálezy. Môžete sa zoznámiť s históriou a zistiť, ako v tomto regióne žili ľudia v starovekých osadách.

  V dolnom poschodí centrálnej budovy sa nachádza zbierka venovaná prírodným vedám. Každá z troch budov má výstavu venovanú stredoveku.

  Oravský hrad – je príbeh odohrávajúci sa v kameni, minulých ér, ale zachovalé v detaile, vo vzduchu, v okolitej kráse…

  Výmenné kurzy

  USD flag
  USD
  29.09
  1,06
  +0,01
  GBP flag
  GBP
  29.09
  0,86
  0.00
  HUF flag
  HUF
  29.09
  389,50
  -2,85
  CZK flag
  CZK
  29.09
  24,34
  -0,04
  PLN flag
  PLN
  29.09
  4,63
  -0,01
  CHF flag
  CHF
  29.09
  0,97
  0.00
  TRY flag
  TRY
  29.09
  29,05
  +0,16
  THB flag
  THB
  29.09
  38,68
  +0,02

  REKLAMA