switch-dark switch-light

Dátum aktualizácie: 09.06.2023

Kežmarok

  Kežmarok

  Kežmarok – malebné mesto, ležiace v blízkosti rieky Poprad. Navštívte jedno z naj originálnejších a najzaujímavejších miest strednej veľkosti vo Východnej časti Slovenska.

  Jeho poloha – hranice Vysokých Tatier a Levočských vrchov. Je v Prešovskom kraji (okres Kežmarok). Vedie k nemu diaľnica Poprad – Stará Ľubovňa. Počas nadvlády Maďarov bol Kežmarok nazývaný Késmárk. Má približne sedemnásť tisíc obyvateľov. Miestna pamätihodnosť – drevený Evanjelický Kostol zo sedemnásteho storočia uvedený v roku 2008 ako vynikajúca architektonická pamiatka v zozname UNESCO.

  Zábavný výlet do mesta minulosti

  Kežmarok

  Historici sa domnievajú, že osada bola založená v XIII storočí. Dokonca aj vtedy, bolo živým príkladom plodnej práce a pragmatického priateľstva národov. V jednom meste sa spojili miestni Slovenskí rybári, baníci z nemeckých krajín a Uhrovia z pohraničnej stráže, pobývajúci tu v službách kráľa. Netreba byť prekvapený z duplicity mien väčšiny slovenských miest, ktoré niesli súčasne nemecké a maďarské názvy. 

  Prvé písomné zmienky o Kežmarku sú z roku 1251. Mesto je v písomnej správe od Bélu V. spomínané ako Kesmarkt. Ale individuálne práva, dostalo až o osemnásť rokov – v roku 1269. Na konci trinásteho storočia mesto získalo výsady slobodného Kráľovského mesta. Ako slobodné mesto získalo viaceré hospodárske i politické privilégiá – napr. právo dvoch výročných trhov (1419), sporné právo skladu (1435), právo meča (1438) a právo používať erb (1463). Podoba mestského erbu sa dodnes nezmenila. Jeho obyvatelia ich využívali na celých 100%. Mesto sa rýchlo stalo centrom obchodu a rozvinuli sa v ňom remeslá – rybolov, šperkárstvo, výroba látok, farbiarstvo, kováčstvo, tesárstvo. Nezastavilo sa ani v tvrdej konkurencii s Levočou, v Kežmarskom chotári sa odohralo celkovo trinásť vojen. Dlhých sto rokov konkurenčnej vojny zo susedným mestom (vojna o právo skladu), sa zapísal do krvavej histórie regiónu. A to bol len jeden z trinástich rozsiahlych vojenských konfliktov. Druhý takmer 250-ročný, bol ten, ktorý viedlo mesto s vlastným hradom. Po dobu takmer troch storočí sa obyvatelia mesta nechceli zmieriť s vládcami hradu a aj bojovali proti samotnému Cisárovi. Mesto sa opakovane podieľalo aj na protihabsburských povstaniach Juraja II. Rákociho a kežmarského rodáka Imricha Thökölyho, kedy o Kežmarok zápasili dve silné skupiny miestodržiteľov krajiny.

  V pätnástom storočí mesto Kežmarok dostalo vlastný erb. Štyri desiatky Spolkov, priniesli do mesta obrovské výnosy. Táto forma sociálnej a produktívnej organizácie, bola v sedemdesiatych rokoch osemnásteho storočia, nahradená rýchlym rastom počtu závodov a prevádzok (napríklad, prvé mechanický otáčavý pradiarsky stroj na ľan, ako aj výroba veľkého množstvo živice a škrobu).

  Počnúc od roku 1950, sa Kežmarok považuje za súčasť architektonickej rezervácie. Dnes je Rajom pre tisíce turistov zo všetkých kútov krajiny a Európy.

  Najkrajšie pamiatky mesta

  Kežmarok

  Takmer všetky slovenské mestá sa môže pochváliť architektonickými dielami a historickými pamiatkami. Ale len v Kežmarku, uvidíte veľa neobvyklých Protestantských náboženských budov – nemecké dedičstvo náboženského hnutia v bývalej časti Rakúskej Ríše. Týmto sa zaujímavé miesta mesta nekončia. Tu sa pripomína história sama a na každom kroku. Prechádzate sa ulicami mesta a v mysli sa ocitáte v stredoveku. Prehliadku začnite výstupom na Jeruzalemskú horu. Môžete ju nájsť vo Východných predmestiach. Tu môžete si vychutnať nádherný výhľad na Kežmarok v čarovné Tatry.

  Mestská Radnica

  Kežmarok

  Dominuje Stredu mesta. Historická (Gotická) budova z roku 1461, ktorej vzhľad sa menil po každom požiari. Posledná premena v štýle klasicizmu sa datuje do roku 1799. Pre celých šesť storočí, budova slúži ako miesto pre administratívne riadenie mesta. Nad Radnicou sa týči krásna hodinová veža. Tu môžete vidieť starovekého bojovníka halberdiera. Jeho úlohou je ochrana neexistujúceho vstupu, do zakázaných obyčajným smrteľníkom, chodieb moci. 

  Kežmarský hrad

  Kežmarok

  Zámocký komplex v renesančnom štýle získal moderný vzhľad vďaka významnej dlhodobej obnove. Reštaurátorské a rekonštrukčné práce boli dokončené až v roku 1624. Je to symbolické miesto v meste a jeho kultúrne dedičstvo, hrad je po stáročia spoločenským a politickým centrom. Tu odborníci diskutovali o flozofckých problémoch, koncertoch slávnych hudobníkov a umelci zdieľali skúsenosti a inovatívne nápady. V zámku boli uložené neskutočné poklady – knihy z prvej tlačiarne, ktorou bol vybavený v jednom z jeho priestorov. Túto vznešenú iniciatívu na konci 19. storočia vyzdvihlo jedenásť nových tlačiarní. Vzdelanie prispelo k aktivácii spoločenského života v regióne. Ľudia boli zjednotení podľa profesií a kultúrnych preferencií. Mestské spoločnosti lekárov, strelcov a hasičov boli známe ďaleko za hranicami regiónu. Maďarské Karpatské združenie sa však považovalo za najvýznamnejšie a najznámejšie. Оно было образовано в семидесятых годах восемнадцатого века с целью пропаганды туризма и охраны горной природы.

  Nová evanjelická katedrála

  Kežmarok

  Táto krásna, pompézna budova sa stala najvýznamnejším symbolom mesta. Je postavená v eklektickom štýle a zdobená byzantskými detailmi. Je jediným príkladom takejto architektúry na Slovensku. Fasáda kostola láka návštevníkov mesta červenou výraznou paletou. Budova prekvapuje svojou pôvodnou symetriou a štrukturálnou čistotou. Triumf proporcií je do istej miery nezhodou osamlej vysokej veže. V budove je v súčasnosti mauzóleum s pozostatkami Imre Tököliho, známeho maďarského bojovníka za náboženskú slobodu. 

  Kostol Najsvätejšej Trojice

  Kežmarok

  Stará budova nesie titul najvýznamnejšieho a najzaujímavejšieho diela z hľadiska náboženskej histórie mesta. Je pod ochranu UNESCO. Je to komplex niekoľkých domov. V najstaršom z nich, sakristii z roku 1593, miestni Protestanti slúžili prvé bohoslužby ešte v ďalekom roku 1687. O dve desaťročia neskôr bol Kostol prestavaný. Jeho funkčná veľkosť vzrástla, ale štýl prejavu ostal rovnaký. Výstavba trvala len tri mesiace. Je Ukážkovým príkladom optimálnej praktickosti s využitím dreva ako hlavného konštrukčného materiálu. Budova bola postavená bez jediného železného klinca. Ale to nebolo v stredoveku nič zvláštne. Vezmite na vedomie – steny miesta bohoslužieb sú tiež vyrobené z dreveného materiálu (tisu a červeného smreka), mierne omietnuté z vonkajšej strany pre ochranu pred nepriaznivými vplyvmi počasia. Okno – pohľad na lode – Je pripomienkou na pomoc švédskych námorníkov pri výstavbe Kostola.

  Kežmarok

  Hlavnou «perlou» evanjelického Kostola – epitaf zo sedemnásteho storočia a krstiteľnica z konca šestnásteho storočia. To sú zachované pozostatky z pôvodného kostola. Nová budova bola postavená v krížovej forme.

  Kežmarok

  Celkom neobvyklým pre Evanjelické kostoly je bohatý interiér. Obrazy Kežmarského kostola vyvolávajú obdiv mnohých turistov. Vnútri Kostola, môžete obdivovať pôvodný organ s drevenými píšťalami. Budova, napriek tomu, že je historickou pamiatkou UNESCO, aj naďalej funguje ako Kostol pre miestnych veriacich Evanjelikov. Niekedy sa v nej organizujú aj slávnostné hudobné podujatia a živé koncerty.

  Príbeh vzdelávacieho procesu v meste

  Kežmarok urobil veľký príspevok vo vzdelávaní v širokom regióne. Bol vzdelávacím a kultúrnym centrum Prešovského regiónu. Deti sa tu učili čítať a písať už v trinástom storočí. Mestskí úradníci, neskôr otvoril prvú školu. Na prelome osemnásteho a devätnásteho storočia bola transformovaná na špeciálnu školu, – v úrovni vysokej školy. Na Slovenskom teritóriu v tom čase fungovali len štyri inštitúcie tohto typu. Na Lýceu v Kežmarku študovali študenti zo všetkých okolitých a priľahlých krajov. Najznámejší z nich: 

  - Filozof a ekonómovia: Gregor Berzeviczy, Ján Feješ, Martin Schwartner, Leonard Stöckel

  - Geograf, historici a jazykovedci: Juraj Bohuš, kartograf Juraj Buchholtz mladší, Samuel Czambel, Dávid Fröhlich, Kristián Genersich, Ján Hunfalvy, Pavol Hunfalvy, Tomáš Mauksch, Ján Mylius, Pavol Socháň

  - Lekári: Vojtech Alexander (prvý radiologista), , Kristián Augutini ab Hortis, Daniel Fischer (založil súkromné zdravotnícke školy), Samuel Genersich, Ľudovít Markušovský, Ján Daniel Perlitzi (bol Tvorcom maďarský forenznej medicíny)

  - Literáti: Július Barč-Ivan, Pavol Országh Hviezdoslav, Ján Chalupka, Jur Janoška, Janko Jesenský, Janko Kráľ, Martin Kukučín, Karol Kuzmány, Daniel Lichard, Ernest Lindner, Ladislav Nádaši-Jégé, Martin

  - Rázus, Fridrich Scholcz, Ivan Stodola, Pavol Jozef Šafárik, Albert Škarvan, Samo Tomášik, Jonáš Záborský, Ctiboh Zoch, Václav Johannides, Ján Genersich, František Kaziczy, Fridrich Lám, Ernest Lindner, Pavol Neckár, Jovan Sterija-Popovič

  - Maliari: Peter Bohúň, Ladislav Medňanský

  - Prírodovedci, chemici], fyzici a matematici: Samuel Augustini ab Hortis, Ferdinand Filarszky, Fridrich Hazslinsky, Jur Hronec, Aurel Stodola

  V mestskej Priemyslovke vychovali budúcich majstrov v tkaní. Kežmarok tiež známy prvou Slovenskou škôlkou a elektrifkáciou na konci devätnásteho storočia (1. októbra 1894). Na počesť tejto závažnej udalosti bol v roku 2016 v blízkosti novej Evanjelickej Katedrály vystavený pomník ženy, dávajúcej svetlo mestu. Je približnou kópiou Rímskej ženy z bronzu so žiarivou fakľou, inštalovaným na začiatku elektrifkácie. Pamätník bol zničený barbarmi.

  Evanjelické lýceum

  Túto budovu možno ľahko nájsť v centre mesta. Nachádza sa vedľa známej drevenej modlitebne miestnych evanjelikov. Tu si našiel sídlo aj nový Evanjelický Kostol. V Lýceu je uložených veľa knižných pokladov nesmiernej hodnoty. Práve táto unikátna budova bola zvolená za miesto pre prevádzku obrovskej školskej knižnice. Je považovaná za najvýznamnejšiu knižnicu v Strednej Európe a je najdôležitejšou národnou kultúrnou pamiatkou regiónu. Hovoríme o zbierke cca 150,000 zväzkov rôznych predmetov v desiatkach cudzích jazykov. Medzi hodnotnými prácami v knižnici, môžete nájsť päť desiatok prvotiskov, a tri tisíc jedinečných a vzácnych kníh.

  Mestské lýceum je tiež známe slávnymi a známymi osobnosťami, ktoré tu študovali v rôznych časoch. Spomienkou na nich je pamätná tabuľa na steny budovy. Vo vnútri na prvom poschodí si môžete prezrieť Zlaté posvätné náčinie, ktoré boli používané po stáročia Evanjelickými kazateľmi.

  Výmenné kurzy

  USD flag
  USD
  29.09
  1,06
  +0,01
  GBP flag
  GBP
  29.09
  0,86
  0.00
  HUF flag
  HUF
  29.09
  389,50
  -2,85
  CZK flag
  CZK
  29.09
  24,34
  -0,04
  PLN flag
  PLN
  29.09
  4,63
  -0,01
  CHF flag
  CHF
  29.09
  0,97
  0.00
  TRY flag
  TRY
  29.09
  29,05
  +0,16
  THB flag
  THB
  29.09
  38,68
  +0,02

  REKLAMA