switch-dark switch-light

Dátum aktualizácie: 06.02.2023

Ružomberok

  Ružomberok

  Ružomberok – mestečko v Severnej časti Slovenska a centrum dolného Liptova v Žilinskom kraji. Umiestnenie – pod Veľkou Fatrou a Nízkymi Tatrami, pri sútoku riek Váh a Revúca.

  Nemecký názov – Rosenberg. Maďarský toponym – Rózsahegy. V mestečku žije cca 30 000 obyvateľov. V minulosti bolo súčasťou Liptovskej stolice.

  História mesta Ružomberok

  Prvý písomná zmienka o obci pochádza z roku 1233, uvádza mesto ako terra Reuche .

  Mestské právo so zoznamom privilégií bol Ružomberku vydané Kráľovským úradom v roku 1318. V šestnástom storočí medzi bohatými občanmi mestá sa rodia Protestantské myšlienky. Dokonca aj potom v obci otvoril Evanjelické školy pre bohatú šľachtu, ktorý dal jasné znamenie o prestíž nové náboženské predstavy. Zvlášť, keď si uvedomíte, že vzdelávacia inštitúcia pre Katolíkov, obyvateľov mesta bola založená len v roku 1729. Ale študovalo tu mnoho slávnych ľudí tých dôb, vrátane Antona Bernoláka. Tomuto Katolíckemu kňazovi patrila česť, byť prvým učencom, ktorý kodifkoval Slovenský jazyk (bernolákovčina).

  Rok 2000 – slávnostné založenie Katolíckej Univerzity v meste.

  V osemnástom storočí na pozadí priemyselného rozvoja sa Ružomberok stal jedným z centier hnutia robotníckej triedy za svoje práva v Rakúsko-uhorskej Monarchii.

  Po Druhej svetovej vojne sa v meste nachádzal Sovietsky vojenský kontingent.

  Dnes je prosperujúce mesto s veľkým priemyselným potenciálom, populárne medzi zahraničnými hosťami z regiónu, spolu s Liptovským regiónom, ďalším centrom regiónu. Ak cestujete smerom na Tatry zo Západnej a južnej časti krajiny, určite ním budete prechádzať. Mesto má výborné dopravné spojenie do Žiliny a Banskej Bystrice. Časy, keď mnohé továrne ničili ekologickú rovnováhu v údolí medzi horami, sú preč. Tu môžete nájsť komfortný oddych, tak ako v každej turistickej oblasti na Slovensku.

  Až do polovice minulého storočia, bol Ružomberok považovaný za centrum celého regiónu. K tomu prispel mestu priemyselný potenciál a jeho umiestnenie. V modernej dobe, sa mu dosť vážnym konkurentom stal Liptovský Mikuláš. Obe mestá sú si takmer rovné v indikátoroch, ako napríklad počet obyvateľov (tridsať tisíc), oblastiach a perspektívach rozvoja. No krásou a okolitými scenériami môžu s Ružomberkom súťažiť ostatné mestá len veľmi ťažko. Nad ním sa týči hora Čebrať, nachádza sa v podcelku Šípska Fatra. Z jej vrcholu je krásny výhľad na mesto. Má dva vrcholy; nižší Predný Čebrať 945 m n. m. sa nachádza severne nad mestskou časťou Rybárpole, severozápadnejšie sa vypína vyšší Zadný Čebrať. Len trochu ďalej – rieka Váh a Chočské vrchy. Priamo v uliciach mesta môžete obdivovať výhľady na končiare Veľkej Fatry a Nízkych Tatier.

  Čím môže najviac prekvapiť skúseného cestovateľa Ružomberok?

  Mesto nepatrí medzi majstrovské diela antickej mestskej Európskej architektúry. Samozrejme, sú tu originálne, krásne budovy a rôzne pamiatky, ale to je bežná skladba priemerného mesta na Slovensku. Prejsť Ružomberok pešo, môže zabrať niekoľko hodín, no nebude to nudná chôdza. Prekvapia vás rýchle zmeny v štruktúre a štýloch obytných štvrtí, ulíc a uličiek. Hlavné architektonické smery fundamentalizmus, konštruktivizmu, formalizmu a primitivismus. To je zreteľný pragmatický odraz časov rýchleho rozvoja kapitalizmu v minulosti. Obytné rajóny mešťanov, obchodníkov, úradníkov, a pracujúcej triedy boli postavené v dvadsiatych a tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia. Trochu viac šedý vzhľad majú panelové bloky obdobia budovania socializmu. Ale v šedom prostredí lineárnych budov, sú potešením pre oko, jasne vystupujúce obchody, penzióny a útulné krčmičky.

  Námestie Andreja Hlinku

  Je zvláštna etnografická oblasť, architektonický mix Gotiky a Renesancie.

  Názov námestia nie je náhodný. V týchto miestach sa narodil Andrej Hlinka, známy kňaz, národovec, politik, publicista, prekladateľ. a podporovateľ národného obrodenia na Slovensku. Bol horlivým zástancom autonómie v Prvej Republike s perspektívou budúceho úplného oddelenia. Jeho úspech – vytvorenie politickej ľudovej strany, ktorý po smrti kňaza má zakotvená myšlienka, počas nemeckej okupácie v českých krajinách. Počas celého obdobia autonómie Slovenska a prvej Slovenskej republiky sa šíril Hlinkov kult. Jeho meno niesli organizácie Hlinkova mládež a Hlinkova garda, hoci Hlinka nemal vplyv na ich založenie ani vedenie. Hlinka bol vyhlásený za národného hrdinu a jeho strana vládla takmer do konci Druhej svetovej vojny. Po povojnovom obnovení Česko-Slovenska v roku 1945 a po príchode komunistov k moci bol Hlinka z dôvodu jeho negatívneho postoja ku komunistom a pražskému centralizmu zobrazovaný ako najväčší zločinec slovenskej histórie. Po roku 1948 patril medzi tie Slovenské osobnosti, ktoré mali byť vymazané z historickej pamäti národa. Všetky diela, ktoré o ňom vznikli v rokoch 1948 až 1989, je preto nutné vidieť v tomto svetle.

  Ružomberok

  V roku 1994 vláda slovenskej republiky schválila špeciálne najvyššie štátne ocenenie Slovenska «Rád Andreja Hlinku».

  Námestie priťahuje pozornosť krásnou grandióznou terasou, ktorá je zdobená balustrádami a sochami. Odtiaľ sú výnimočné výhľady na Veľkú Fatru a Vysoké Tatry, ktoré môžete obdivovať celé hodiny. Na námestí sa môžete sfotografovať pri soche Andreja Hlinku. Odporúčame vám, aby ste venovali pozornosť, mauzóleu, ktoré sa nachádza pod chrámovou fasádou a je určená pre túto náboženskú a kultovú osobnosť krajiny. Táto trochu zvláštna štruktúra bola postavená pred érou «víťazstva socializmu». Telo Andreja Hlinku sa v mauzóleu, ktoré je aktuálne uzavreté, nenachádza. Ako hrobka slúžilo mauzóleum len v rokoch 1939 až 1945.

  Ak sa prejdete trocha vyššie, môžete uvidieť radnicu. Vyvýšenina v sútoku dvoch riek Revúca a Váh sa stala miestom na stavbu prvého obydlia starých osadníkov. Slúžila ako prirodzený val opevnenia proti nepriateľom a chránila dedinu pred častými povodňami.

  Etymológia názvu mesta

  Takmer všetky mestá na Slovensku majú samostatnú nemeckú verziu názvu. Ružomberok nieje žiadnou výnimkou. To vôbec nie je prekvapujúce, pretože v stredoveku, od desiateho storočia, boli tieto lokalityy aktívne kolonizovali nemeckými kmeňmi. Mnoho miestnych osád založili práve oni. Nemecké etnikum na Slovensku zmes v "živom hrnci" iných Národov. Žili tu veľmi dlho, v istom zmysle izolovaní od svojich súkmeňovcov v Rakúsku a Nemecku. Existuje aj špeciálny výraz – Karpatendeutsche (Karpatskí Nemci alebo Nemci Karpát).

  V dávnych dobách prijal neobyčajný a poetický názov – Rosenberg. Čo v preklade znamená «ružova hora». Treba poznamenať, že mestské štvrte v blízkosti mestskej Radnice majú provinčný vzhľad. Tu sa čas spomalí. Všetko poukazuje na to, že vidiecky spôsob života v Ružomberku nebol nikdy od priemyselnej revolúcie nahradený iným. K námestiu Andreja Hlinku priliehajú domy, typické skôr pre dediny, nie mestá. A samotnej námestie má "zriedenú" bulvárnu atmosféru. Prechádzky lipovou a gaštanovou alejou, ktorá sa začína pri novo- barokovom Mariánskom stĺpe, môžu byť zaujímavé, poučné a užitočné pre zdravie. Na vrchole stĺpu sa nachádza umelecky hodnotná pozlátená socha Panny Márie stojacej na zemeguli ovinutej pozláteným hadom.

  Kultúrny dom

  Táto budova bola nedávno obnovená. Priťahuje pozornosť svojím štýlom, detailami, charakteristickými pre Pražskú architektúru v rozkvete architektúry z Prvej Republiky. V súčasnosti je Kultúrny dom, miestom pohodlného oddychu pre občanov a hostí Ružomberka. Hovoríme o poly-funkčnom objekte, kde si môžete pozrieť dobrý flm alebo ísť na premiéru počas novej divadelnej sezóny. Nájdete tu tiež ordinácie lekárov, reštauráciu, kaviareň, spoločenskú, športovú miestnosť, trhovisko. Turistom sa ponúka možnosť ubytovania v hoteli, v izbách so štandardným a VIP vybavením.

  Architektonický komplex venovaný kňazovi Andrejovi Hlinkovi. Ktorý v minulosti odkázal všetky svoje peniaze a majetok na jeho výstavbu.

  Radnica

  Ružomberok

  Historická ružomberská radnica bola postavená koncom 19. storočia v neobarokovom štýle. Majestátna štvorkrídlová budova so zdobenou fasádou a okrúhlou vežou na nároží je jednou z najvýraznejších a najkrajších kultúrnych pamiatok mesta. Istý čas slúžila ako rímskokatolícka farnosť a bol v nej ubytovaný aj významný slovenský politik a katolícky kňaz Andrej Glinka. Dnes v budove sídli mestský úrad.

  Robert William Seton-Watson

  Pamätná tabuľa a busta Roberta Williama Setona-Watsona stoja na radnici a pripomínajú slávne dielo britského historika a korešpondenta, ktorého svet pozná pod literárnym menom Scotus Viator. Jeho prínosom pre slovenský národ bol jeho nekompromisný osobný boj za oslobodenie týchto krajín spod cisárskeho útlaku. Novinár horlivo podporoval vznik Československej republiky v 18. storočí po rozpade Rakúsko-Uhorska.

  Kostol svätého Ondreja

  Ružomberok

  Nájdete ho neďaleko Radnice. Je výrazný svojou dominantnou polohou a štýlom. Mnohým turistom a návštevníkom Ružomberka budú sprievodcovia v Kostole hovoriť o tom, že v tomto kultovom Rímskokatolíckom chráme, bol pokrstený Andrej Hlinka, Vlasta Průchová. Známa Česká džezová speváčka sa narodil v roku 1926 (12. júla 1926 Ružomberok – 16. júna 2006 Praha). Obyvatelia mesta sú na Jazzmenku hrdí, rovnako ako na národného hrdinu – kňaza.

  Synagóga

  Ružomberok

  Bola postavená v druhej polovici 19. storočia v romantickom novorománskom štýle s maurskými vplyvmi. Po zániku židovskej náboženskej obce v Ružomberku počas druhej svetovej vojny už neslúžila svojmu pôvodnému účelu. Po tom, čo bola budova istý čas opustená, prešla v rokoch 2013-2014 komplexnou rekonštrukciou a dnes slúži ako kultúrne a komunitné centrum, kde sa pravidelne konajú výstavy, koncerty a kultúrne podujatia.

  Rekreačné oblasti

  Malinô-Brdo

  Ružomberok je nie len priemyselným centrom a historicky významným osídlením, ale aj destináciou na aktívnu dovolenku. Na jeho okraji je osada Hrabovo. Vznik osady súvisel s vybudovaním vodného diela v oblasti, určeným pre účaly zásobovania vodou bavlnárskej fabriky. K jej rozvoju prispel cestovný ruch, ktorý súvisel s vybudovaním lyžiarskeho strediska na Malinô-Brdo, vybudovanie lanovky sa datuje k roku 1964. V osade Hrabovo je dnes nielen dolná stanica tejto lanovky, ale tiež východikom do Veľkej Fatry. Turistov okrem oblasti Malinô brdo, láka ja blízkosť kúpeľov Kúpele lúčky, ktoré je známe pohodlím, kvalitou poskytovaných služieb a rozvinutou infraštruktúrou, ktorá je hodnotená nie horšie ako vo Františkových lázňach v Českej Republike. Ak hľadáte vodu, Thermal Park Bešeňová uspokojí všetky vaše požiadavky. Pre rodinnú dovolenku je najlepšou možnosťou pobyt v aquaparku Tatralandia. Tu si naplno užijete zábavné jazdy na tobogánoch a ďalších atrakciách, fotenie adrenalínových zábaviek a výdatné večere v miestnych reštauráciách po vodnom dobrodružstve.

  Malinô-Brdo

  Fanúšikom «podzemného sveta» cestovné kancelárie ponúkajú návštevu jaskýň v Demänovskej doline, v Národnom parku Nízke Tatry: Demänovskú jaskyňu Slobody a Demänovskú ľadovú jaskyňu. Neďaleko od Liptovského Múzea sa nachádza Múzeum hradu Likava. Veľmi zaujímavá je aj návšteva archeologickej oblasti pod holým nebom Havránok. Jeho poloha – na hornej nádrži vodného diela, priehrady Liptovská Mara. Prehliadka nádrže – je nemenej vzrušujúcim zážitkom. Hosti regiónu určite zaujme prehliadka horskej dedinky Zuberec. A len dvadsať kilometrov od mesta Ružomberok v obci Svätý kríž, môžete vidieť jeden z najväčších v Európe, drevený Evanjelický kostol.

  Vlkolínec

  Vlkolínec

  Jeho základom je dobre zachovalá obec v Žilinskom regióne – Múzeum Vlkolínec. V súčasnosti sa obec stala organickou súčasťou Ružomberka. Súbor budov predstavuje príklad typickej rezidenčnej ľudovej architektúry Severných Karpát. Obec sa nachádza v nadmorskej výške niečo cez sedem stoviek metrov nad morom. Jej plocha je takmer osem kilometrov štvorcových. Ale je domovom len tridsať päť obyvateľov.

  Vlkolínec bol prvý krát spomína v roku 1376. Na konci osemdesiatych rokov minulého storočia sa stal časťou Ružomberka. Od roku 1993 je považovaný za časť svetového kultúrneho dedičstva a je pod ochranu UNESCO. Je to typická slovenská dedina devätnásteho storočia s desiatkami drevených domov. Uvidíte v nej aj krásny starý Kostol v Barokovom štýle v roku 1875, zvonicu z konca osemnásteho storočia a základnú školu z roku 1860. V domoch s číslami 16 a 17 sú zaujímavé etnografcké výstavy, zobrazujúci život a prácu roľníkov v horách.

  Výmenné kurzy

  USD flag
  USD
  21.09
  1,06
  -0,01
  GBP flag
  GBP
  21.09
  0,87
  0.00
  HUF flag
  HUF
  21.09
  387,78
  +4,08
  CZK flag
  CZK
  21.09
  24,44
  +0,05
  PLN flag
  PLN
  21.09
  4,63
  -0,01
  CHF flag
  CHF
  21.09
  0,96
  0.00
  TRY flag
  TRY
  21.09
  28,84
  -0,09
  THB flag
  THB
  21.09
  38,49
  -0,10

  REKLAMA