switch-dark switch-light

Dátum aktualizácie: 05.02.2023

Trnava

  Trnava

  Mesto strednej veľkosti Trnava sa nachádza neďaleko rieky Trnávka na západe krajiny. Je súčasťou Malých Karpát (južné svahy).

  Toponym v Nemčine znie ako Tyrnau, Maďarský názov mesta je Nagyszombat. Mesto bolo slovenskými arcibiskupmi vybrané ako ich sídlo. Miestni obyvatelia volajú Trnavu – Slovenský Rím. Žije tu asi sedemdesiat tisíc ľudí.

  Pohľad do historickej minulosti

  Trnava

  Trnava je administratívne centrum Trnavského kraja. Na Slovensku nájdete desiatky podobných „hračkárskych" starobylých miest s veľmi krásnou architektúrou. Reprezentujú krajinu dôstojne a predstavujú vážnu turistickú konkurenciu pre každé západoeurópske mesto.

  Trnava sa nachádza v tesnej blízkosti hlavného mesta Slovenska. Päťdesiat kilometrov medzi mestami je maličkosť. Mesto bolo vybrané pred desiatkami storočí ako tranzitné miesto na niekoľkých dôležitých obchodných cestách. Odtiaľ sú maďarská a česká krajina rovnako blízko. Ďalším smerom križovatky bolo Poľsko a stredomorské krajiny.

  Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1211. Je ňou list ostrihomského arcibiskupa.

  Stredoveká Trnava nebola náhodne vybraná ako miesto stretnutí uhorských panovníkov s kráľmi okolitých krajín. Toto slovenské mesto ako prvé získalo Listinu so zvláštnymi slobodami. Trnave ju dal v roku 1238 nikto iný ako slávny uhorský vládca Béla IV.

  Už v trinástom storočí si obyvatelia vybudovali silnú pevnosť na ochranu mesta. Ktorá v tej dobe bola považovaná za vrchol medzi opevneniami. Nie bezdôvodne sa sem v šestnástom storočí presťahoval Ostrihomský arcibiskup so svojimi podriadenými a všetkými vecami. Bolo to obdobie krvavých Tureckých vojen. Administratívna správa krajiny sa vtedy vykonávala z Bratislavy a náboženská – z Trnavy.

  Trnava

  V tridsiatych rokoch 16. storočia tu otvoril prvú Maďarskú univerzitu kardinál Peter Pázmany. Študenti sa v nej učili až do roku 1777. Mária Terézia preniesla túto prestížnu vzdelávaciu inštitúciu do maďarského mesta Buda. Znalosti a skúsenosti, ktoré sa v nej nazhromaždili, sa stali základom budúceho formovania Budapeštianskej univerzity.

  Trnava je známa aj prínosom do vývoja slovenského jazyka. Koncom 17. storočia Anton Bernolák vytvoril prvú literárnu verziu založenú na trnavskom a podhorskom dialekte. Bol to hovorový prejav obyvateľov Trnavy.

  Región prešiel hospodárskym rozvojom v dôsledku vzniku prvej republiky v roku 1918. Jeho administratívne centrum sa stalo miestom priemyselnej revolúcie. Trnava aj v dnešnej dobe tento stav potvrdzuje. Počas druhej svetovej vojny bolo mesto zborom slovenskej armády. Prostredníctvom generála Ferdinanda Čatloša podliehal nemeckému veleniu. Jeho rozkaz o oblečení vojakov do uniforiem Wehrmachtu a ich poslaní na obranu nemeckých miest pred náletmi sa stal príčinou povstania, ale o deň neskôr bolo potlačené.

  Mesto je dnes jedným z piatich naj rozvinutejších priemyselných centier na Slovensku. V neďalekej jadrovej elektrárni je vyrábané veľké množstvo energie. Od roku 2005 sa v Trnave vyrábajú francúzske autá Peugeot. Nedávno sa o mesto zaujímali ufológovia. Miestni obyvatelia pravidelne hlásia, že na oblohe nad elektrárňou pozorujú nevysvetliteľné lietajúce objekty.

  A pre turistov je Trnava miestom, kde si môžu oddýchnuť, spoznať veľa zaujímavých vecí, objavovať miestne pamiatky a robiť krásne panoramatické fotografe.

  Klimatické podmienky regiónu

  Trnava

  Atmosférické a poveternostné podmienky na týchto miestach umožňujú relaxáciu kedykoľvek, s maximálnym pohodlím a perspektívou pravidelného návratu. Malé Karpaty, blízkosť riek Váh a Dunaj sú priaznivými faktormi pri formovaní mierneho kontinentálneho podnebia. V zime teplota zvyčajne kolíše okolo nuly, alebo plusových hladinách. Pár stupňov pod bodom mrazu tu nebýva veľmi často. Teplé počasie – marec / apríl – prvá polovica novembra. V lete sa vzduch zahreje na tridsať a niekedy aj na viac stupňov Celzia. Priemerná teplota je ale asi dvadsaťdva stupňov. Najlepší čas na návštevu regiónu a rekreáciu vonku je mesiac september. Toto je obdobie zberu. Mesto má príjemnú pokojnú atmosféru. Nad vami je nekonečná jasná modrá obloha a vo vnútri je pocit nevysvetliteľného smútku. Už nie je leto, ale zima je stále ďaleko. Ale ak chcete živší zážitok, príďte sem v máji alebo júni.

  Rozloženie zrážok podľa mesiacov je rovnomerné (priemerná ročná miera – 400 mm).

  Prírodné podmienky

  Trnava – mesto s veľmi dobrou polohou na kopcoch. V lete mu dáva chlad rieka Trnávka. Tieň Bujných listnatých lesov je skvelou príležitosťou na zaujímavé túry s cieľom preskúmať prírodu, či absolvovať outdoorové aktivity. Môžete vidieť hlboké jaskyne. Jednou z nich je jaskyňa Driny. Je to úžasne krásne miesto na objavovanie, kráľovstvo vápenca, stalaktitov a stalagmitov s dĺžkou jedného alebo dvoch metrov. Pod vodou sú tiež syntetické jazerá s jaskynnými perlami. Viac o jaskyni.

  Trnava a jej pamätihodnosti

  Trnava

  Trnava – mesto s množstvom posvätných pamiatok a architektonických diel, ktoré sú nápadné v rozmanitosti. Tu uvidíte pompézne budovy v barokovom štýle, pochmúrne gotické budovy a domy v klasickom, formálnom, modernom alebo kubistickom prevedení. Trnava s hrdosťou nesie názov druhého «malého Ríma»

  Katedrála sv. Jána Krstiteľa

  Trnava

  Je najvýznamnejšou atrakciou z hľadiska duchovného rozvoja mesta. Jej vizuálny dizajn v minulosti veľmi inšpiroval súčasníkov. A niet divu, pretože budova stelesňovala všetky charakteristické črty raného baroka. Turisti budú mať záujem vidieť oltár z dreva. Je to umelecké dielo z polovice šestnásteho storočia. Jeho „vrcholom" sú tri desiatky sôch zobrazujúcich patriarchov a svätých ľudí.

  Bazilika sv. Mikuláša

  Trnava

  Je najstaršou náboženskou budovou mesta. Jeho pôvodný románsky vzhľad sa veľmi líšil od moderného. Dnes uvidíte nádherný gotický kostol. Odporúčame užívať si krásu kaplnky zasvätenej Panne Márii. Toto je miesto pre tiché modlitby stoviek pútnikov.

  Mestská veža

  Renesančná veža v centre Trnavy. Bola postavená v čase tureckého nebezpečenstva a bola súčasťou obranného systému mesta, pretože poskytovala vynikajúci výhľad, mestská veža samozrejme plnila aj najdôležitejšiu funkciu tých čias, funkciu poplachu pri požiaroch, keďže na nej boli nainštalované zvony. Prezrite si galériu City Tower a samotnú štruktúru. Odtiaľ objavíte prekvapivo krásnu panorámu Trnavy a jej okolia. 

  Mestská pevnosť

  Trnava

  Je predmetom pýchy obyvateľov mesta a závisti jej susedov. Je to jedna z najstarších obranných štruktúr v krajine. Pevnosť je historickým majetkom celého regiónu. Hrúbka steny pevnosti je šesť metrov. Opevnenie v ideálnom prípade odrážalo nájazdy Osmanov. Jeho steny aj teraz vizuálne chránia časť štvrtí starého mesta.

  Historici Trnavu poznajú od začiatku 13. storočia, čo dokazuje aj dokument – list ostrihomského arcibiskupa z roku 1211.

  Obranná pevnosť bola postavená okolo začiatku 13. storočia. Povýšila Trnavu na kráľovské mesto. Opevnenie mesta sa stalo rozhodujúcim faktorom pre presťahovanie sa do mesta Ostrihomského arcibiskupstva. Trnava bola považovaná za nedobytnú pre postupujúcich Turkov, a preto bola vhodná na umiestnenie kresťanského centra všetkých maďarských krajín.

  Pevnosť bola v priebehu rokov mnohokrát prestavaná a prešla významnými zmenami, aby ste si nevšimli hladký prechod medzi historickou časťou a modernými časťami. Priamo susediacim s opevnením. Z hradby pevnosti môžete vidieť aj výškové budovy československého obdobia.

  Stavba je právom považovaná za jednu z najväčších a najmocnejších na Slovensku, ako aj za celú strednú časť európskeho kontinentu. V skutočnosti je dokonalým stelesnením modelu nedobytnej pevnosti šestnásteho storočia. Vývoj mesta bol dlhodobo determinovaný bezpečnostným faktorom, ktorý zabezpečovalo opevnenie.

  Kultúrne podujatia

  V meste môžete užitočne stráviť čas v miestnych múzeách a na výstavách. Veľmi zaujímavé je v tomto ohľadeMúzeum židovskej kultúry. Nájdete ho v bývalej budove mestskej synagógy. Turistov určite zaujme aj galériaJana Koniarika. Ak máte radi hudbu, pozrite sa na skvelé exponáty v Hudobnom dome. Dozviete sa veľazaujímavých vecí o osude a práci Mikuláša Schneidera-Trnavského, ako aj Jána Dopjera, neskôr známehoakoJohn Dopyera (* 6. júl 1893, Stráže – † 3. január 1988, Grants Pass, Oregon, USA) Každoročne sa v Trnave konáhudobný festival Dobrofest. Je to nekonečná extravaganza zvukov z takzvanej rezonančnej gitary, ktorúvynašiel John Doper, rodák z krajiny, ktorý sa kedysi presťahoval do Spojených štátov. Ak sa vám podarí dostaťsa na festival, zoznámite sa s majstrovskými dielami a ukážkami hudobných smerov od desiatok gitarovýchmajstrov v Európe a Amerike.

  Tradičný trnavský jarmok

  Jednným z najdôležitejších kultúrnych a spoločenských podujatí mesta Trnava je jeho obyvateľmi a hosťami obľúbený, pravidelne organizovaný «Tradičný jarmok».

  Toto každoročné jesenné podujatie privádza všetkých účastníkov späť k udalosti, ktorej dominujú tradičné miestne trhy. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia je populárne stredoveké predstavenie pod hradbami.

  Trnavský jarmok oživuje regionálnu kultúru a starodávne remeslá. Je tiež dôležitou súčasťou programu moderného rozvoja mesta, založeného na osobitných právach získaných od staroveku od kráľa Bélu IV. Pravidelne sa v Trnave konalo osem hlavných trhov. Následne boli transformované na povinné výročné udalosti.

  Počas štyroch dní miestni remeselníci demonštrujú návštevníkom ľudové remeslá. Nájdete tu originálne diela a výrobky kováčov, drotárov, rezbárov a remeselníkov na výrobu výrobkov z medu. Na Trojičnom námestí sa v hojnosti prezentujú tradičné pochúťky ako múka a mäsové výrobky a mladé víno, burčiak. kolotoče a iné atrakcie. Ak ste veľkým fanúšikom medoviny, na jarmoku si určite nájdete tú svoju, v neprebernom zozname rôznych druhov.

  Organizátori jarmoku ponúkajú hosťom množstvo bohatých kultúrnych programov.

  Rytierske turnaje

  Nenechajte si ujsť príležitosť ponoriť sa do skutočnej atmosféry stredovekého života. Za starobylými mestskými hradbami v záhrade Antona Bernoláka každý rok počas tradičného Trnavského jarmoku nájdu útočisko staré meče, obranné štíty, luky, šípy a rytieri. Predstavujú organickú súčasť všetkého, spoločenskú udalosť. Staroveké vojenské tábory, starodávna kuchyňa, remeslá, oplotenie, ukážka lukostreľby, jazda na koni vytvára atmosféru pravého stredoveku. Navštívte aj mestskú vežu. V jarmočných dňoch je vstup zvýhodnený. Na Trnavský jarmočný "festival" prichádzajú známi speváci, koncertné skupiny a kolektívy.

  Tento jedinečný tvorivý program Trnavského tradičného jarmokuu ožíva každý rok pod mestskými hradbami.

  Zobrazuje stredoveký život mesta. Ktorý tu po niekoľko dní v roku pre každého návštevníka nadobudne reálnu podobu. Môžete "ochutnať" ducha rytierstva. Malí mestskí a regionálni nadšenci vedú rytierske súboje pod hradbami pevnosti, demonštrujú svoju lukostreľbu a iné bojové umenia. Sú súčasťou jedinečnej udalosti, ktorá priblížuje návštevníkom život mesta pred mnohými storočiami.

  Program sa neustále rozširuje a stáva sa viac bohatým a zaujímavejším. Môžete očakávať niekoľko pôvodných stanových táborov, zoznámiť sa s životom a gastronómiou stredoveku. Tiež sa tu zobrazujú a predávajú originálne hlinené šálky vytvorené špeciálne pre túto jedinečnú udalosť.

  Udalosti spojené s organizáciou života a aktivít obyvateľov mesta, bojovníkov a šľachticov v stredoveku sú spojené s tradičným jesenným jarmočným programom. Sériou podujatí, predstavení, predaja na trhu, koncertných, kultúrnych, umeleckých, divadelných programov. Jarmok na hlavnom námestí trvá niekoľko dní. Čas konania je prvá polovica septembra. Postupujte podľa oznámení na našich webových stránkach.

  Nenechajte si ujsť príležitosť ponoriť sa do skutočnej atmosféry stredovekého života mimo starobylých mestských hradieb v záhrade Antona Bernoláka.

  Šermiari a rytieri si pod hradbami zriadili so svojou družinou tábor, ktorý predstavil hosťom stredoveku starodávnu kuchyňu, šermiarske predstavenia, ukážky lukostreľby a jazdu na koni. Ich úlohou je vytvoriť pre návštevníkov skvelú dovolenku.

  Udalosti spojené s organizáciou života a aktivít obyvateľov mesta, bojovníkov a šľachticov v stredoveku sú spojené s tradičným jesenným jarmočným programom. Sériou podujatí, predstavení, predaja na trhu, koncertných, kultúrnych, umeleckých, divadelných programov. Jarmok na hlavnom námestí trvá niekoľko dní. Čas konania je prvá polovica septembra. Postupujte podľa oznámení na našich webových stránkach.

  Víno Tirnavia

  Víno Tirnavia International Wine Competition (Medzinárodná vinárska súťaž v Tyrnavii) – najväčší vínny festival.

  V  Trnave  sa  každoročne  koná  ochutnávka  najlepších  medailových  vín  zo  Slovenska,  Moravy,  Toskánska, Španielska a Bordeaux. Mnohým z nich sú udeľované prestížnou medzinárodnou porotou ocenenia. Táto súťaž o víno sa považuje za naj-prestížnejšiu a naj-inovatívnejšiu. Stala sa lídrom v zavádzaní moderných prvkov do systému hodnotenia kvalitatívnych charakteristík vínnych nápojov.

  Ide o prvú súťaž na Slovensku, ktorá vinárom umožňuje, aby sa sami rozhodli, či chcú svoje vína dekantovať pred hodnotením. Určujú tiež čas na prípravu vína na ochutnanie. Slovenskí vinári na súťaži prezentujú svoje najlepšie vína, ktoré by zostali nedocenené bez dôstojnej reklamy. Návštevníci programu sa môžu spoľahnúť na biele, červené, ružové, oranžové a neutrálne vína. Nebudú sa tu nudiť ani milovníci šumivých a ovocných vín.

  Miesto udalosti – Nádvorie trnavskej radnice, Hlavná ulica. Čas udalosti – koniec mája.

  Zoznámte sa so svojimi priateľmi na festivale Tirnavia Wine Spring a užite si bohatú vôňu minuloročných vín, ako aj vyzretých prémiových vín z predchádzajúcich rokov. Prečítajte si tiež článok Tirnavia Wine Spring.

  Výmenné kurzy

  USD flag
  USD
  29.09
  1,06
  +0,01
  GBP flag
  GBP
  29.09
  0,86
  0.00
  HUF flag
  HUF
  29.09
  389,50
  -2,85
  CZK flag
  CZK
  29.09
  24,34
  -0,04
  PLN flag
  PLN
  29.09
  4,63
  -0,01
  CHF flag
  CHF
  29.09
  0,97
  0.00
  TRY flag
  TRY
  29.09
  29,05
  +0,16
  THB flag
  THB
  29.09
  38,68
  +0,02

  REKLAMA