Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západné slovenské Múzeum je regionálne Vlastivedné Múzeum, ktoré realizuje komplexnú Múzejnú dokumentáciu v Trnavskom kraji. V rámci špecializácie plní aj úlohy nad-regionálneho charakteru. Múzeum vykonáva aj metodické a koordinačné činnosti pre iné múzeá a predmety Múzejnej hodnoty v Trnavskom kraji. 

Špecializuje sa na:

  1. dejiny knižnej kultúry – krajská pôsobnosť.
  2. dejiny kampanológie – celoslovenská pôsobnosť
  3. dejiny tehliarstva – celoslovenská pôsobnosť
  4. históriu Slovenského učeného tovarišstva a osobnosť Antona Bernoláka – celoslovenská pôsobnosť
  5. osobnosť Mikuláša Schneidera Trnavského a jeho dielo – celoslovenská pôsobnosť bezstavovce v odbore paleontológie – celoslovenská pôsobnosť
  6. vznik a históriu festivalu Dobrofest – krajská pôsobnosť

Západoslovenské Múzeum je umiestnené v troch budovách. Hlavná budova bývalého Klariského kláštora. Kláštor bol prvýkrát spomenutý v roku 1239. Klariský kláštor má dlhú a zaujímavú históriu až po súčasnosť, bol vojenskou nemocnicou až do roku 1850, potom bolo využívaný ako nemocnica pre duševne chorých vojakov, v ňom sa ukrývali aj Americkí piloti počas druhej svetovej vojny a v roku 1954 bol pridelený krajskému Múzeu v Trnave. V múzeu je možné sa zoznámiť s 12 rôznymi expozíciami, počnúc archeologickými nálezmi Trnavského kraja po prírodu malých Karpát. 

Druhá budova sa nachádza v bývalom Oláhovom Seminári, teraz je domovom Múzea knižnej kultúry

A treťou budovou je “Dom Hudby Mikuláša Schneidera Trnavského“. Pôvodne barokovej stavbe upravenej v polovici 18. storočia na meštiansky dom. Počas tureckých vojen v nej bola ukrytá uhorská kráľovská koruna. V prvej polovici 20. storočia tu žil a pracoval hudobný skladateľ Mikuláš Schneider Trnavský, ktorého životu a dielu je venovaná expozícia. Objekt bol obnovený v rokoch 1994 – 1996 ako polyfunkčná budova. V roku 1996 bola verejnosti sprístupnená expozícia Dvorana slávy dobra.

 

logo západoslovenské múzeum v trnave

Adresa: Múzejné námestie 3, Trnava, Slovakia

GPS: N 48°22’31.8″  E 17°35’35.8″

Západoslovenské múzeum v Trnave

Otváracie hodiny: utorok – piatok od 08:00 do 17:00; sobota – nedeľa od 11:00 do 17:00; pondelok – vpľný deň.

Vstupné: dospelí: 3,00 €; deti, študenti, dôchodcovia: 2,00 €; deti do 15 rokov – 1,00 €

web: http://www.zsmuzeum.sk

Možno Vás zaujme

Pridať komentár